logo

Første del av utredningen for offentlige anskaffelser er klar

10. november ble første del av utredningen fra utvalget for offentlige anskaffelser levert til næringsminister Jan Christian Vestre. Våre advokater Jon R. Gresseth og Svein Terje Tveit er begge en del av utvalget, som ledes av professor Halvard Haukeland Fredriksen.

Lovutvalget ble oppnevnt i november i fjor for å gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser og foreslå endringer. Formålet med dette arbeidet har vært å:

  • styrke klima- og miljøhensyn
  • motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
  • forenkle regelverket for offentlige anskaffelser

Den første delen av utredningen som er offentliggjort omfatter følgende:

  • Hvordan offentlige innkjøp kan fremskynde overgangen til sirkulær økonomi i praksis.
  • Hvordan kan regelverksutviklingen i EU påvirke norsk rett med tanke på grønn omstilling?
  • Hvordan det offentlige kan fremme innovasjon i anskaffelser.
  • Oppdatering og klargjøring i regelverket som følge av rettspraksis.
  • En samlet vurdering av hvordan bestemmelsene om samfunnshensyn fungerer i dag og forslag til endringer som kan bidra til å oppnå målene på en bedre måte.

Her kan du lese NOUen i sin helhet.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?