logo

Regjeringen med storsatsing på norsk maritim eksport

Tirsdag 2. mai lanserte fiskeri- og havministeren og næringsministeren den andre eksportsatsingen i regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer. Et av tiltakene som lanseres er å benytte det EØS-rettslige handlingsrommet ved offentlige anskaffelser av fartøy, som baserer seg på utredningen Arntzen de Besche og Menon Economics har gjort på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Målet med eksportsatsingen er å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, og samtidig kutte de samlede klimagassutslippene med minst 55 prosent.

Regjeringen lanserer ti konkrete tiltak for å oppnå dette:

1. Etablere eksportnettverk og kartlegging av konkrete markedsmuligheter.
2. Opprette program for merkevarebygging, posisjonering og eksporttrening.
3. Utvikle spisset områdesatsing for Singapore og Sørøst-Asia.
4. Etablere tematisk satsing på fartøy til havvind og offshore i Nord-Europa.
5. Etablere tematisk satsing på cruiseskipmarkedet i USA og Europa.
6. Opprette program for grønt maritimt skifte i tilknytning til EU Fit for 55.
7. Styrke "Team Norway" gjennom strategisk internasjonalt myndighetsarbeid.
8. Bidra med eget tilskudd til leverandørutvikling for innovative maritime løsninger.
9. Benytte det EØS-rettslige handlingsrommet ved offentlige anskaffelser av fartøy.
10. Styrke finansieringsløsninger for norsk skipsbygging.

Utredning av det EØS-rettslige handlingsrommet ved offentlige anskaffelser av fartøy

På oppdrag fra departementet kartla vi i samarbeid med Menon Economics det europeiske markedet for offentlige anskaffelser av fartøy, og utredet det EØS -rettslige handlingsrommet for å stille krav og kriterier ved slike anskaffelser. Bakgrunnen er at stadig flere offentlige kontrakter har gått til utenlandske verft de siste årene.

I utredningen belyser vi også hvorvidt andre EU/EØS-land benytter andre kriterier og krav i sine offentlige anskaffelsesprosesser enn det som er vanlig i Norge. Målet er å sikre verdiskaping og sysselsetting hos de om lag 65 aktive skipsverftene som ligger spredt langs norskekysten.

Regjeringen har nå saken til vurdering, og du kan lese rapporten i sin helhet her.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?