logo

Svein Terje Tveit og Jon Gresseth er oppnevnt som medlemmer av lovutvalg som skal revidere anskaffelsesregelverket

Regjeringen skal revidere anskaffelsesregelverket med mål om gjøre regelverket enklere og lettere tilgjengelig. Lovutvalget skal primært se på endringer i strukturen, materielle endringer og gjennomgå reglene om hensyn til samfunnet. Vi gleder oss over at to av våre advokater skal bidra til dette viktige arbeidet, som forventes å være klart i april 2024.

- Det er naturlig nok en stor ære for Svein Terje og meg, og resten av Arntzen de Besche sitt anskaffelsesteam, at vi er oppnevnt av regjeringen til å se nærmere på et regelverk som har så stor betydning for norsk næringsliv og offentlige innkjøpere, forteller Jon Gresseth.

Gresseth har lang og omfattende erfaring med komplekse anskaffelser innen både offentlige anskaffelser, IKT-kontrakter og større entrepriseprosjekter. Nå ser han frem til å delta i revideringen av regelverket.

- Dette arbeidet er viktig blant annet fordi det regulerer det offentliges plikter og leverandørenes rettigheter, i tilknytning til et marked hvor det omsettes varer og tjenester for om lag 650 milliarder kroner hvert år. Omfanget er så stort at det er av klar samfunnsøkonomisk betydning at vi har klare regler som samtidig ikke genererer for mye unødvendig arbeid, verken for det offentlige eller for leverandørene, forteller han.

Vil ha stor betydning for den grønne omstillingen

I forbindelse med overgang til grønn økonomi kan offentlige oppdragsgiveres praksis påvirke omstillingen i næringslivet. I tillegg til klima- og miljøhensyn inneholder anskaffelsesregelverket en rekke samfunnshensyn som skal ivaretas, som grunnleggende menneskerettigheter, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold.

Svein Terje Tveit er partner og advokat i Arntzen de Besche og har jobbet med anskaffelsesrett siden 2007 - både på leverandør- og oppdragsgiversiden. Han har vært en viktig bidragsyter i samarbeidet med Skift – Næringslivets klimaledere hvor han blant annet har ledet arbeidet som resulterte i 10 innkjøpsvettregler for grønne innkjøp. Tveit er overbevist om at et bedre anskaffelsesregelverk vil ha stor betydning for å nå Norges klimaambisjoner.

-Grønne innkjøp er løftet frem som et av de mest sentrale virkemidlene til å drive det grønne skiftet av EU, nasjonale myndigheter, miljøorganisasjoner, klimaledere og næringslivet generelt. Enten det gjelder i varehandel, energiproduksjon-transport og anvendelse – eller offentlig eller privat virksomhet, sier han.

Håper på et regelverk som bidrar til mer effektiv tvisteløsning

Begge ser frem til å jobbe sammen med et sterkt team, og mener grunnlaget for et godt stykke arbeid åpenbart er til stede.

-Med tanke på hvem regjeringen har oppnevnt som leder, og ikke minst de andre medlemmene som har takket ja til å sitte i utvalget, har jeg stor tro på at utvalget vil kunne komme med forslag til et regelverk som er enklere å forstå for både offentlige aktører og for leverandørene. Jeg har også et håp om at vi kommer med forslag til et regelvekt som vil bidra til mer effektiv tvisteløsning enn det vi opplever med dagens regler, sier han.

Dette er utvalget i sin helhet:

Leder:
Professor Halvard Haukeland Fredriksen, Bergen

Medlemmer:
Advokat Jon Reidar Gresseth, Trondheim
Advokat Kjersti Holum Karlstrøm, Tromsø
Advokat Svein Terje Tveit, Oslo
Førsteamanuensis Malin Arve, Bergen
Professor Mads Greaker, Nesodden
Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo
Rådgiver Marianne Breiland, Landsorganisasjonen i Norge, Oslo
Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng, Kommunesektorens organisasjon, Oslo

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?