logo

Bistår Nye Veier med IPL-kontrakt

Et team fra Arntzen de Besche ledet av advokat Jon Gresseth har bistått Nye Veier med den første IPL-kontrakten på norske veier.

Nye Veier inngikk i går kontrakt med Peab og Cowi for bygging av firefelts motorvei i strekningen Kvål-Melhus. Kontrakten er basert på den innovative kontraktsformen IPL (integrert prosjektleveranse), og det er første gangen denne kontraktsformen benyttes i norske veiprosjekter. Kontraktssummen er på 850 millioner kroner, og strekningen skal stå ferdig i 2022. Prosjektet er omtalt av Bygg.no.

Teamet som har arbeidet for Nye Veier har bestått av Jon R. Gresseth, Ole Skeidsvoll Moe, Erlend L. Solberg og Anne Eidem Liseth.

IPL er i norsk sammenheng en ny og innovativ kontraktmodell, som kjennetegnes blant annet ved at kontrakten tegnes med flere parter. IPL-modellen legger opp til at det som et minimum skal være en trepartsavtale mellom byggherre, entreprenør, og rådgiver. For øvrig omfatter IPL-modellen sterke felles økonomiske insentiver til å optimalisere prosjektet. Kort oppsummert benyttes en målprismodell, som forutsetter at gevinst ved besparelser og tap ved fordyrelser deles mellom partene etter en fordelingsnøkkel, likevel slik at entreprenør og rådgiver ikke skal kunne tape mer enn den på forhånd definerte fortjenesten i prosjektet.

Modellen er kun en gang tidligere benyttet i et større offentlig norsk infrastrukturprosjekt, ved byggingen av nye bygg ved Sykehuset i Vestfold for somatikk og sykehuspsykiatri, det såkalte Tønsbergprosjektet. Også den kontrakten ble utformet av et team fra Arntzen de Besche ledet av advokat Jon Gresseth.

Arntzen de Besche har som juridisk rådgiver for store statlige byggherrer, som blant annet Sykehusbygg, Nye Veier og Statsbygg, opparbeidet seg en særskilt kompetanse innen innovative samhandlingskontrakter.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?