logo

Bokutgivelse: På rett grunn II

Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett fylte 35 år i 2019, og utgir i forbindelse med jubileet et festskrift med juridiske artikler. Artikkelsamlingen er utgitt av Gyldendal og ble lansert i mai 2021. Temaet for de ulike artiklene i festskriftet er utvalgte emner innenfor bygge- og entrepriserett. Artikkelforfatterne er professorer, advokater og sivilingeniører som arbeider med de nevnte juridiske fagfeltene.

Fem advokater fra Arntzen de Besche har bidratt med totalt to artikler i publikasjonen;

Jon R. Gresseth, Anne Eidem Liseth, Ole Skeidsvoll Moe og Erlend L. Solberg har skrevet en artikkel som tar for seg «Integrert prosjektleveranse – samspill 2.0». Her har de tatt for seg den nye norske prosjektmodellen integrert prosjektleveranse (IPL) som tar samspillstanken et langt stykke videre. Noen av grunntankene er tidlig involvering av rådgivere og entreprenører (før reguleringsplan er utarbeidet) og delt økonomisk risiko. Arntzen de Besche har, i nært samarbeid med sentrale offentlige byggherrer, vært pådriver i utviklingen av IPL tilpasset norske forhold og rettstradisjoner.

Senioradvokat Ea Herstad Øverås har sett nærmere på «Vederlagsjustering ved bruk av enhetspriser» og gir en grundig analyse av hvordan enhetspriser kan benyttes for vesentlig likeartede ytelser og dersom forutsetningene for utførelsen av arbeidet forrykkes. Teamet er aktuelt for alle prosjekter som har avtalte enhetspriser.

Utgivelsesår: 2021
Redaktører: Lasse Simonsen, Jan Einar Barbo, Herman Bruserud
Utgiver: Gyldendal
Mer informasjon om boken er tilgjengelig hos Gyldendal.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?