logo
Tor Kristian Lånke

PartnerTrondheim

Tor Kristian Lånke

Tor Kristian har siden 2006 bygget opp en betydelig kompetanse innen byggekontrakter, andre industrielle tilvirkningskontrakter, IKT-kontrakter, og offentlige anskaffelser. Med omfattende prosedyreerfaring både for de ordinære domstolene og voldgift, prosederer han jevnlig i større kontrakttvister. Han er sertifisert mekler av Advokatforeningen, og tar meklingsoppdrag.

Tor Kristian bistår både entreprenører og byggherrer i alle prosjektets faser fra anskaffelser, kontraktsinngåelse, prosjektoppfølging, til sluttoppgjør og tvistehåndtering. Tor Kristian bistår jevnlig offentlige oppdragsgivere og leverandører med gjennomføring av offentlige anskaffelser og klagehåndtering.

Kombinasjonen av spesialisering innen entrepriserett og offentlige anskaffelser gir Tor Kristian særlig gode forutsetninger for å bistå byggherrer både med gode valg av kontrakts- og anskaffelsesstrategier, og med treffsikker og effektiv rådgivning ved gjennomføringen av prosjektet. Det er ofte en fordel at samme advokat er involvert i anskaffelsesfasen, ved prosjektgjennomføringen, og i eventuelle sluttoppgjørstvister.

Working with Tor Kristian Lånke in Arntzen de Besche elevates my ability to think clearly and smartly in complex issues. The fact that he manages to not only solve my problem, but that he gets me to solve the problem myself is an important success criterion for me.

Klient, Legal 500, 2024

Aktuelt

Se alle

30. august 2021

Entreprise på fremmarsj

Entrepriseavdelingen i Arntzen de Besche har opplevd en sterk vekst de siste årene. Unikt for avdelingen er bred erfaring fra både entreprenør- og byggherresiden, i tillegg til å være pådriver for en grønnere bygg- og anleggsbransje. At de nå gjør seg bemerket i rankinger som Chambers og Legal 500 er en viktig anerkjennelse av målrettet innsats over flere år, forteller partnerne Knud Jacob Knudsen og Ole Skeidsvoll Moe, som leder avdelingene i Oslo og Trondheim.
0/0

Hva har vi gjort

Milliardinvestering i ny vindkraft i Trøndelag

3. januar 2019 kunngjorde TrønderEnergi at det skal bygges ut i overkant av 1 TWh ny vindkraft i Trøndelag. Dette er fordelt på fire prosjekter: Frøya, Hundhammerfjellet (Vikna), Stokkfjellet (Selbu) og Sørmarkfjellet (Flatanger og Osen). Investeringen er på rundt 3 milliarder kroner.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?