logo
Stian Heimdal

PartnerOslo

Stian Heimdal

Stian er spesialisert innen entrepriserett, og har omfattende erfaring med kontraktsforhandlinger, prosjektstøtte, risikohåndtering og tvisteløsning innen bygg og anlegg. Dette omfatter også ulike samspillsmodeller. Han har betydelig erfaring med tvisteløsning og prosess, og har prosedert saker for både tingrett og lagmannsrett.

Han har tidligere vært advokat i AF Gruppen og Veidekke Entreprenør. Stian har derfor bred erfaring med å gi juridisk bistand til store og komplekse bygge- og anleggsprosjekter. Denne arbeidserfaringen har også gitt ham svært god innsikt i de tekniske og kommersielle utfordringene i bransjen.

Stian har inngående kunnskap om beskrivelsessystemene som benyttes i norske bygg- og anleggsprosjekter, NS 3420 og Håndbok R761/R762 (Prosesskoden). Han har også særskilt kompetanse om rådgivende ingeniørers profesjonsansvar og har blant annet skrevet artikkel om prosjekteringsfeil, som er publisert i Tidsskrift for Eiendomsrett.

Som rådgiver er Stian opptatt av å gi klare råd som klientene kan styre etter. Med erfaring fra alle sider av bordet har han en god risikoforståelse og forstår hvordan rådene påvirker prosjektet. Stian er også en erfaren foredragsholder og holder jevnlig foredrag for aktørene i bygg- og anleggsbransjen.

Han er rangert som Next Generation Partner av ratingbyrået Legal 500.

He is efficient and his advice is always excellent and well founded. His great legal skills and his extraordinary understanding of construction projects together with his warm personality, makes him a preferred lawyer within construction law

Klient, Legal 500, 2022

Aktuelt

Se alle

9. januar 2023

Nyhetsbrev: MVA ved omtvistede krav

Like før jul ble merverdiavgiftsforskriften endret slik at entreprenører ikke lenger må innbetale utgående MVA på krav som bestrides av byggherren.

13. oktober 2022

En viktig seier for entreprenørbransjen – ingen moms på omtvistede krav

Den 6. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett. For bygge- og anleggsbransjen var forslaget preget av reduksjon i bevilgningene til og utsettelse av nye store vei- og jernbaneprosjekter. Men det var også enkelte «lysglimt» i forslaget. Regjeringen foreslår blant annet å endre reglene om merverdiavgift knyttet til omtvistede krav.

8. juni 2022

Entrepriserett: Ny dom fra Høyesterett

En fersk dom fra Høyesterett konkluderer meg at brudd på Byggherreforskriftens krav til tilstrekkelig byggetid, ikke hindrer byggherren i å kreve dagmulkt.

11. mars 2022

Krigen i Ukraina - betydning for entreprisekontrakter og boligkjøperkontrakter

Sanksjonene mot Russland og Hviterussland, og krigen i Ukraina vil få betydning for bygge- og anleggsbransjen. Tilgangen til materialer og prisene på materialer og råvarer vil bli påvirket. For byggeprosjekter som gjelder oppføring av boliger kan situasjonen også føre til forsinkelser i overlevering av boligene til forbrukerne.

2. februar 2022

Nyhetsbrev: Tingrettsdom om ansvaret for konsekvenser av koronaviruset

Det er snart to år siden koronaviruset rammet norske bygge- og anleggsplasser. Da viruset brøt ut mottok mange byggherrer varsel om krav på fristforlengelse som følge av pandemien. Enkelte entreprenører fremmet også krav om vederlagsjustering. Vederlagskravene skapte stor debatt i bransjen, og det juridiske miljøet har vært splittet i spørsmålet om det kan kreves vederlagsjustering for konsekvenser av koronaviruset.

30. august 2021

Entreprise på fremmarsj

Entrepriseavdelingen i Arntzen de Besche har opplevd en sterk vekst de siste årene. Unikt for avdelingen er bred erfaring fra både entreprenør- og byggherresiden, i tillegg til å være pådriver for en grønnere bygg- og anleggsbransje. At de nå gjør seg bemerket i rankinger som Chambers og Legal 500 er en viktig anerkjennelse av målrettet innsats over flere år, forteller partnerne Knud Jacob Knudsen og Ole Skeidsvoll Moe, som leder avdelingene i Oslo og Trondheim.

8. juli 2021

Stor interesse for nytt traineeprogram innen entrepriserett

Traineeprogrammet som er et samarbeid mellom Arntzen de Besche, OBOS og Veidekke har som mål å rekruttere flere unge jurister til entreprisefaget. Gjennom tre traineeopphold får studentene unik innsikt i bransjen. Vår partner Stian Heimdal og første trainee ut, Ignethe Caroline Aaby, har tatt en prat med Byggeindustrien for å fortelle mer om programmet og mulighetene det gir.

3. august 2020

Artikkel på bygg.no: Regningsarbeid til besvær

Et gjentagende spørsmål i bygge- og anleggsprosjekter er byggherrens endringskompetanse og hva som skal inngå i vurderingen. Denne artikkelen tar for seg en kontraktsteknikk knyttet til regningsarbeider som vi som forfattere ønsker «til livs».
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?