logo

En viktig seier for entreprenørbransjen – ingen moms på omtvistede krav

Den 6. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett. For bygge- og anleggsbransjen var forslaget preget av reduksjon i bevilgningene til og utsettelse av nye store vei- og jernbaneprosjekter. Men det var også enkelte «lysglimt» i forslaget. Regjeringen foreslår blant annet å endre reglene om merverdiavgift knyttet til omtvistede krav.

Plikt til å betale merverdiavgift for omtvistede krav er noe som har opptatt aktørene i bygg- og anleggsbransjen i lang tid. I tilfeller hvor oppdragsgiver ikke vil betale et krav fra entreprenøren, eksempelvis fordi det er uenighet om vederlaget for tilleggsarbeid, er dagens regel at entreprenøren må betale merverdiavgift til staten før kravet er endelig avklart.

Konfliktnivået i bygg- og anleggsprosjekter har vært svært høyt over lang tid, og samlet omtvistet beløp utgjør mange milliarder kroner i året. For en bransje preget av lave driftsmarginer, har plikten til å betale merverdiavgift for disse omtvistede kravene vært uheldig. Spesielt i prosjekter hvor staten er oppdragsgiver, har det virket paradoksalt at entreprenørene skal betale en avgift til staten for krav staten ikke vil betale for. Konsekvensen har vært at entreprenører har forskuttert merverdiavgift for store beløp.

Har jobbet lenge for en regelendring

Bransjeorganisasjonene har i mange år jobbet for en regelendring, og finanskomiteen på Stortinget fremmet 20. april 2021 et flertallsforslag hvor regjeringen ble bedt om å foreta nødvendige forskrifts- og/eller regelendringer for å lette på entreprenørenes likviditetsbelastning.

I forbindelse med publiseringen av nytt statsbudsjett har regjeringen nå fulgt opp dette og skal sende ut et forslag til nødvendige forskriftsendringer på høring, med sikte på ikrafttredelse fra 1. januar 2023. Regjeringen skriver følgende på sine hjemmesider:

«Regjeringen foreslår å utsette tidspunktet for når merverdiavgift knyttet til omtvistede krav med grunnlag i tilvirkningskontrakter skal oppgis i skattemeldingen. Fristen usettes til når kravet er avklart eller betalt. Et forslag til nødvendige forskriftsendringer sendes på høring, med sikte på ikrafttredelse fra 1. januar 2023.»

Ny regel vil gi likviditetsfordel

Dersom regelen trer i kraft vil entreprenørene kunne slippe å betale merverdiavgift før et omtvistet krav er avklart. Dette vil føre til en likviditetsfordel sammenlignet med dagens regel hvor entreprenørene må fakturere og innbetale merverdiavgift, uavhengig av om vedkommende får betalt eller ikke av oppdragsgiveren.

Den nye regelen vil etter vår oppfatning reise en rekke spørsmål, for eksempel om entreprenørens krav på forsinkelsesrenter og standardkontraktenes krav til sluttoppgjøret. Slike spørsmål bør bransjen se nærmere på når den nye regelen har trådt i kraft.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?