logo

Revidert veileder for implementering av BREEAM-NOR i totalentreprisekontrakter er klar

I samarbeid med Grønn Byggallianse, laget vi i 2021 en veileder for å implementere BREEAM-NOR i totalentreprisekontrakter. Denne uken ble en revidert utgave tilpasset BREEAM-NOR v6.0 lansert.

Målet med veilederen er å bidra til en bedre implementering av BREEAM-NOR i kontraktsarbeidet, og sikre at miljøambisjoner og avtalte miljøkvaliteter oppnås.

Den nye veilederen kan du lese her.

Vårt team i dette arbeidet har bestått av Snorre Waage Sand, Stian Heimdal, Vjosa Maxhuni og Camilla Laastad.

Bygg- og eiendomsnæringen spiller en avgjørende rolle

Bygg- og eiendomsnæringen spiller en viktig rolle dersom man skal oppnå en mer bærekraftig utvikling i samfunnet. Næringen blir ofte omtalt som 40 prosentnæringen, fordi den står for 40 prosent av energibruken, og 40 prosent av materialressursene i samfunnet. Næringen står også for 40 prosent av det totale klimagassutslippet på globalt nivå. BREEAM er et viktig verktøy for å begrense de negative klimavirkningene og for å oppnå gode miljøkvaliteter i byggeprosjekter. Kunnskap og bevissthet rundt dette blir også enda viktigere som følge av taksonomien og krav som stilles fra långivere og investorer.

På nyåret holder vi frokostseminar som blant annet vil omhandle sammenhengen mellom BREEAM-NOR og grønn finansiering. Her får du høre mer om hvordan BREEAM-NOR v.6.0 kan brukes og implementeres i kontraktene, og om hva som kreves for å få grønne lån. Mer informasjon om seminaret kommer snart!

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?