logo
Snorre Waage Sand

SenioradvokatOslo

Snorre Waage Sand

Snorre bistår med juridisk rådgivning og tvisteløsning innen entrepriserett, kontraktsrett, selskapsrett og ansvarssaker. Innen entrepriseretten bistår han både byggherrer, entreprenører og rådgivere i alle faser av prosjektet. Dette inkluderer utforming og forhandling av entreprisekontrakter, løpende rådgivning under gjennomføringsfasen, sluttoppgjørstvister og reklamasjoner.

Snorre har vært involvert i store og faktumtunge entreprise- og ansvarssaker. I tillegg har han bistått i flere saker hvor domstolen skal verdsette aksjeposter. Gjennom praksisen som advokat og en tidligere stilling som dommerfullmektig, har Snorre betydelig erfaring med tvisteløsning og komplekse tvister. Han har erfaring med alle former for domstolsbehandling, inkludert voldgift.

Som rådgiver jobber Snorre tett sammen med klienten for å finne de gode løsningene, og unngå konflikt. Han er en tydelig rådgiver og holder et høyt faglig nivå.

Aktuelt

Se alle

8. juni 2022

Entrepriserett: Ny dom fra Høyesterett

En fersk dom fra Høyesterett konkluderer meg at brudd på Byggherreforskriftens krav til tilstrekkelig byggetid, ikke hindrer byggherren i å kreve dagmulkt.

10. januar 2022

Ny veileder skal sikre BREEAM-NOR gjennom bedre avtaleregulering

I samarbeid med Grønn Byggallianse har vi lansert veilederen «BREEAM-NOR i totalentrepriser» for å sikre at miljøsertifisering og bærekraft blir en tydelig del av avtalen, og sikre at byggherre og entreprenør har en felles forståelse av miljøkvalitetene i prosjektet.

27. januar 2021

Lager veileder for BREEAM-kontrakter i byggeprosjekter

Arntzen de Besche og Grønn Byggallianse skal lage en veileder for å implementere BREEAM i bygge- og entreprisekontrakter. – Vi vil gjøre det enklere å ivareta miljøkvaliteter i prosjekter, sier Anders Nohre Walldén fra Grønn Byggallianse.

24. november 2020

Artikkel på bygg.no: Reklamerte for sent - vant likevel

Statens vegvesen reklamerte for sent, men vant likevel frem i en ny sak i Høyesterett fordi Rambøll og deres forsikringsselskap hadde ventet for lenge med å fremme innsigelsen om for sen reklamasjon. I dommen fra 20. november 2020 (HR-2020-2254-A) gir Høyesterett viktige føringer for forståelsen av begrepet "uten ugrunnet opphold", som vil kunne få stor betydning for entreprisekontrakter.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?