logo

Ny veileder skal sikre BREEAM-NOR gjennom bedre avtaleregulering

I samarbeid med Grønn Byggallianse har vi lansert veilederen «BREEAM-NOR i totalentrepriser» for å sikre at miljøsertifisering og bærekraft blir en tydelig del av avtalen, og sikre at byggherre og entreprenør har en felles forståelse av miljøkvalitetene i prosjektet.

Felles forståelse - færre tvister

– Det er i kontraktene at forpliktelsene i et byggeprosjekt fastsettes. Miljøsertifisering og bærekraft må ikke bli noe som kommer på siden. Det må implementeres i avtalene på en tydelig måte, understreker partner i Arntzen de Besche, Knud Jacob Knudsen.

Knudsen opplever at miljø og bærekraft ikke blir tilstrekkelig utdypet i kontrakter, selv når prosjektet skal BREEAM-sertifiseres.

– Kunnskapen ligger gjerne hos personer som har andre roller i prosjektet, noe som gjør at BREEAM-sertifisering ikke kommer så klart frem som det burde. Da risikerer partene å ikke oppnå miljøkvalitetene man har ambisjoner om. Du får ikke det du har bestilt eller sett for deg, fordi avtalen og forpliktelsene er uklare. Dette kan også skape unødvendige tvister, påpeker han.

Han håper veilederen kan bidra til en bedre og felles forståelse, slik at man unngår uklarhet og uenighet.

Økning i Breeam-Nor-prosjekter

Interessen for å bruke BREEAM-NOR for å kartlegge og dokumentere bærekraftsarbeidet i byggeprosjekter, har særlig økt de siste årene.

-At bankene begynner å se at et BREEAM-sertifikat sikrer at deres utlån er mer bærekraftig, er en viktig driver. I neste versjon av BREEAM-NOR som lanseres 28. februar neste år, vil også EUs taksonomi være del av verktøyet. Mange byggherrer har store ambisjoner men forventningene er ikke alltid tilstrekkelig utbrodert i kontraktene, sier leder for kommunikasjon og marked i Grønn Byggallianse, Anders Nohre-Walldén.

-Et godt BREEAM-prosjekt avhenger av riktig bestilling, god prosjektstyring og at BREEAM-NOR er godt implementert i alle fasene av prosjektet. For å lykkes med dette er gode kontrakter viktige. I dag er det ikke noe mal for hvordan man bør inkludere miljøkvaliteter som BREEAM i kontrakt. Det har vi gjort noe med, avslutter han.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?