logo

Fra gründervirksomhet til verdensledende aktører

Havbruksnæringen i Trøndelag har hatt en formidabel utvikling, og står for en enorm verdiskaping i regionen. –Det har vært utrolig spennende å bistå mange av disse selskapene fra de var enkeltpersonforetak og gründervirksomheter, til å bli verdensledende globale aktører, forteller partner i Arntzen de Besche, Ole Skeidsvoll Moe.

Havbruksnæringen som har lange tradisjoner i regionen er i dag helt i front i Norge når det kommer til innovasjon og utvikling.

- Det har vært en rask utvikling av bransjen, og vi har bistått innenfor alle deler av næringen, alt fra oppdrettsgenetikk, RAS-anlegg, til land- og havbasert oppdrett, smolt og post-smolt til matfisk. Her har det skjedd en enorm innovasjon i løpet av de siste 12 årene, forteller han.

Mye av arbeidet har knyttet seg til utviklingskonsesjoner, det regulatoriske og forretningsjuridiske problemstillinger.

Har vært med på utviklingen av bransjen

Innovasjonskraften i havbruksnæringen har vært enestående på veien fra små lokale, til store globale aktører.

-Alt av utstyr og skip som brukes i næringen har hatt en enorm utvikling. Automatiseringen av utstyr, som for eksempel automatiske foringssystemer har gjort at næringen har blitt veldig mye mer effektiv, forteller Ole.

Flere aktører har også byggeprosjekter i utlandet.

-På veien fra lokale til store globale milliardprosjekter, møter du også helt andre utfordringer. Nå følger vi klientene våre på den globale scenen og er med på utviklingen av bransjen, slik har vi også opparbeidet oss et bredt internasjonalt nettverk som vi kan trekke på, sier han.

Bred erfaring fra alle deler av næringen

Den brede erfaringen har gitt advokatene god innsikt ide ulike situasjonene aktørene står i, og kan jobbe mest mulig integrert med dem. Dette er særlig viktig i en bransje som opplever så stor vekst og utvikling.

-Vi er et team med bred og operativ erfaring fra alle deler av havbruksnæringen. Det gjør at vi kan bistå både med teknisk, juridisk og prosjektmessig rådgivning som raskt tar klientene dit de ønsker, sier partner og leder for Trondheimskontoret, Andre Michaelsen.

Bistår tungt på oppkjøp og transaksjoner

I løpet av de siste årene har Arntzen de Besche vært en foretrukken rådgiver for flere av de største transaksjonene innen næringen.

-Vi samarbeider tett med spesialister innenfor M&A, og bistår både med kjøp og salg, emisjoner, børsnoteringer og generasjonsskifter. Vi bistår også jevnlig selskaper med finansiering, restrukturering og omorganisering av virksomheten, sier han.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?