logo

Offshore og shipping

Vi har jobbet tett mot olje- og offshoresektoren og maritim næring i over 40 år, og kjenner norsk sokkel, miljøet og rammevilkårene som oppdragsgivere og leverandører jobber innenfor. Vi bistår rederier, akvakulturbedrifter, verksteder, entreprenører og leverandører i all hav-orientert virksomhet.

Rådgivning fra våre advokater

Vår lange erfaring fra olje- og gassektoren har gitt oss solid industriell forståelse og tung prosjekterfaring. Dette tar vi med oss i vår rådgivning til bedrifter i andre industrisektorer som akvakultur, fornybar energi og shipping. Vi tilpasser vår arbeidsform til det som er optimalt for klienten, og vi jobber ofte integrert med klientens prosjektorganisasjon.

Våre oppdrag omfatter transaksjoner, finansieringsbistand, løpende rådgivning og tvisteløsning. Vi har også omfattende erfaring som rådgivere i store byggeprosjekter, både ved bygging av oljeinstallasjoner, rørledninger og prosessanlegg, ved skipsbygging og utvikling av innovative akvakulturanlegg. Vi bistår i alle faser av prosjektet, fra konseptstadiet og helt frem til sluttoppgjør. Vi gir råd knyttet til

  • anbud
  • skatt og selskapsstruktur
  • kontraktsutforming
  • kontraktsforhandlinger
  • kapitalinnhenting
  • garantioppfølging og håndtering av krav
  • tvisteløsning og megling

Havbruksnæringene har hatt en enorm vekst de siste årene, og er i dag vår nest største eksport. Tidligere var mye av virksomheten sentrert rundt olje- og gassvirksomheter, mens vi nå ser stadig flere aktører fra fornybar energi og akvakulturbedrifter.

Vår mangeårige erfaring fra olje- og gassektoren har gitt oss solid industriell forståelse og tung prosjekterfaring innen havbruksrelaterte næringer. Våre advokater har erfaring fra internt i oljeselskaper og hos leverandører, som gjør at vi jobber godt integrert med den enkelte prosjektorganisasjon.

Dette kan du forvente av oss

Hos oss får du høy “partner attention” og et kompakt, spisset team som leverer raskt og presist. Vi samarbeider tett med spesialister fra andre fag- og bransjeområder i firmaet, som bank og finans, M&A, entreprise og teknologi for å sikre at vi har det riktige teamet til hvert oppdrag.

Hva har vi gjort

Shearwater Geoservices erverver streamere og skip

Shearwater Geoservices Holding AS («Shearwater») kunngjorde i dag to transaksjoner hvor de kjøper seks skip og seismikkustyr tidligere eid av Polarcus, fra Tiger Moth AS, et selskap tilknyttet Woodstreet Inc.

Arntzen de Besche bistår Shearwater GeoServices Holding

Shearwater GeoServices Holding AS (Shearwater) signerte i dag et bindende term-sheet med CGG S.A. (CGG) for et strategisk partnerskap for kjøp av seismikktjenester og etablering av et nytt selskap innenfor streamer-teknologi. Arntzen de Besche bistår Shearwater i forbindelse med transaksjonen.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?