logo

Norges største innkjøpere velger Arntzen de Besche

Når Norges største innkjøpere av juridiske tjenester skal rangere landets beste advokatfirmaer innen arbeidsrett, plasserer de Arntzen de Besche på toppen av listen. I løpet av de siste fire årene har fire nye partnere tatt plass. Frode Martin Toftevåg, Mira Tengesdal Torstenbø, Agathe Løwenborg og Christian Backe utgjør en ny generasjon arbeidsrettpartnere som blir lagt merke til.

BRED KOMPETANSE SOM DEKKER HELE VIRKSOMHETSOMRÅDET

Hvert år knyttes det stor spenning til resultatene fra den årlige Prospera-undersøkelsen, hvor de beste advokatfirmaene innen hvert virksomhetsområde rangeres. Og mens advokatbransjen ofte forbindes med prestisjeadvokaten, tror de nye partnerne at det snarere er bredden av kompetanse innad i teamet som har gjort avdelingen til den høyest rangerte i landet.

For det er ikke én problemstilling eller sak innen arbeidsrett denne gruppen ikke kan håndtere. Med over tyve medarbeidere dekker de hver minste lille flik av virksomhetsområdet.

- Hos oss møtes ulike mennesker med ulik kompetanse, og det er nettopp her styrken vår ligger. Vi sender alltid oppdraget til den som kan det spesifikke fagområdet aller best. Slik sørger vi for at klientene våre alltid skal være trygge på at de får den absolutt beste rådgivningen til sine problemstillinger. Jeg tror det er dette samspillet som er vår største suksessfaktor, forteller Frode Martin Toftevåg.

Det var det sterke fagmiljøet som lokket både han og Mira Tengesdal Torstenbø til Arntzen de Besche i 2019. Frode Martin har tidligere jobbet både som politiadvokat og som advokat i Næringslivets Hovedorganisasjon, mens Mira kom fra Stavanger Tingrett hvor hun har jobbet som dommer.

STERKT OG INKLUDERENDE FAGMILJØ

Christian Backe kom til Arntzen de Besche fra advokatfirmaet BAHR i 2019.

- Det finnes ikke mange fagmiljø som favner like bredt, og dypt, som det vi gjør i Arntzen de Besche. Her jobber vi både med individuell og kollektiv arbeidsrett, innenfor offentlig og privat sektor. Samtidig har vi en kultur for å utveksle erfaringer og gode faglige diskusjoner. Det gjør at du som ny kommer raskt opp på nivå, forteller Christian.

Det siste kan Agathe Løwenborg bekrefte. Hun kom til Arntzen de Besche som advokatfullmektig i 2010, og ble partner i 2017.

- Helt fra jeg startet har jeg alltid fått muligheter, blitt involvert og fortalt at de har villet satset på meg. Å bli partner har helt siden begynnelsen blitt presentert som en mulighet, og det har selvsagt vært veldig motiverende for meg.

BRED ERFARING GIR UNIK FORSTÅELSE I HVER ENKELT SAK

Ulik arbeidserfaring løftes også frem som en suksessfaktor, og gjør at teamet komplementerer hverandre ytterligere. Med erfaring fra alle sider av forhandlingsbordet sitter de med en unik forståelse av problemstillingene de møter.

- Bredden av våre erfaringer gir en unik evne til å se klientenes situasjon fra alle tenkelige ståsteder. Vi er mennesker som evner å se de ulike fasettene, vi forstår hvor de kommer fra, og det tror jeg er viktig å ha med seg inn i rådgivningen, sier Frode Martin.

Det er nettopp dette som gjør dem i stand til å håndtere store oppdrag, hvor de raskt kan sette seg inn i ulike scenarioer.

ENGASJEMENT FOR MENNESKER

Selv om rankinger gir en god bekreftelse på at arbeidet de legger ned blir lagt merke til, er det ikke kåringene i seg selv som motiverer. Partnerne er samstemte i at arbeidsrett først og fremst handler om engasjementet for mennesker.

- Hvis du ønsker å jobbe med arbeidsrett er det helt vesentlig at du forstår det. Arbeidskonflikter er konflikter som skal løses mellom mennesker. Da holder det ikke bare å være god på det juridiske, vi må også være gode på å håndtere mennesker som står i vanskelige situasjoner, sier Agathe.

I løpet av de siste årene har hun vært involvert i flere betente saker, som også har hatt betydelig dekning i media. Arbeidsplass og arbeid har en viktig funksjon i folks liv, så når det er tvister innen arbeidslivet er det flere hensyn man må ta.

- Det er viktig å huske at livet på arbeidsplassen skal gå videre, også etter tvisten. Derfor må vi løse tvisten på en måte som gir minst mulig friksjon, og da er det avgjørende at vi forstår bedriften, at vi ser hele bildet. Som advokater må vi derfor gå gjennom alle disse lagene for å finne den riktige løsningen ikke bare i dag, men også for tiden fremover, sier Mira.

LÆRER AV DE BESTE

Suksessen har selvsagt ikke kommet over natten. Partnerlaget her har til sammen mer enn 250 års erfaring innen området, og flere av dem har vært involvert i ansettelsen av toppledere i næringslivet, og i det offentlige.

- Vi føler oss heldige som får lære av de som har vært så tett på de store ansettelsesprosessene hos de største aktørene i Norge gjennom mange år, forteller Christian.

Partnerlaget innen arbeidsrett består i dag av Håvard Sandnes, Sven Iver Steen, Knut Marius Sture, Steffen G. Rogstad, Ingeborg Moen Bogerud og Thomas Smedsvig, i tillegg til de fire ferske partnerne.

AMBISJONER FREMOVER

Selv om de topper målingene, har partnerne store ambisjoner også i tiden fremover.

- Å sikre kundeopplevelsen er en kontinuerlig jobb, og er aldri noe vi blir ferdig utviklet på. I tillegg ønsker vi å videreutvikle posisjonen vår som strategisk sparringspartner for klientene våre, sier Knut-Marius Sture, leder av arbeidsrettavdelingen.

Han understreker at det også er viktig å videreutvikle teamet, og løfte frem nye talenter.

- Det at vi har fått fire nye partnere bare i løpet av de fire siste årene, viser at hjulene er i gang. Dette er langsiktig og målrettet innsats over flere tiår, avslutter han.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?