logo
Agathe Løwenborg

PartnerOslo

Agathe Løwenborg

Agathe er spesialisert innenfor arbeidsrett og bistår først og fremst arbeidsgivere med rådgiving, utredninger, forhandlinger og prosedyre i forbindelse med oppsigelser, omstillinger og virksomhetsoverdragelser. Hun bistår arbeidsgivere og ledere i forbindelse med arbeidstakere som av ulike grunner ikke fungerer i sin stilling eller ved samarbeids- eller arbeidsmiljøproblemer.

I løpet av de siste årene har Agathe hatt betydelig erfaring med vanskelige personal- og varslingssaker, og gir råd i oppsigelses- og avskjedsprosesser. Hun er ofte involvert i etterarbeidet virksomheten må gjøre for å gjenopprette kulturen og arbeidsmiljøet i etterkant.

I møte med klienter er Agathe opptatt av å sakene i en større kontekst, og er derfor en høyt verdsatt strategisk rådgiver for klientene sine. Hun legger stor vekt på tett samarbeid for å komme frem til de gode løsningene i dag, og på lang sikt. Hun sørger for å holde klienter løpende orientert, har kort responstid og leverer høy faglig kvalitet.

Agathe sitter i JUS fagutvalg for arbeidsrett. Hun har bidratt til to bøker som er skreddersydd for offentlig sektor: som en av to forfattere av boken Universitetsforlagets kommentarutgave til statsansatteloven, og har bidratt til revideringen av boken “Omstilling og nedbemanning i statlig sektor”.

Agathe prosederer jevnlig saker for domstolene. Hun bistår klienten fra tvisten oppstår og gjennom hele prosessoppdraget, og gir tydelig råd når det kommer til prosessrisiko. De fleste sakene løses gjennom mekling.

Agathe er spesialisert innenfor arbeidsrett i statlig sektor. I løpet av de siste ti årene har hun jobbet med flere direktorater og departementer, og har derfor god kjennskap til hovedtariffavtalen i staten og de særavtalene som gjelder.

Agathe Løwenborg has a winning personality, good energy and a highly efficient and knowledgeable skillset. I have never experienced working with a lawyer who is able to understand both our business and the problem she is tasked with solving so quickly.

Klient, Legal 500, 2024

Aktuelt

Se alle

2. desember 2021

Stor interesse for årets arbeidsrettseminar

Denne uken holdt vi vårt årlige arbeidsrettseminar i Oslo, som tok for seg sentrale spørsmål fra arbeidsgivers daglige utfordringer. Etter en innledende runde med gjennomgang av nyere rettspraksis, ble det i årets seminar lagt vekt på blant annet regulering av hjemmekontor og oppfølging av ansatte som er sykemeldte. Vi fikk også innsikt i hva vi kan forvente oss av endringer fra den nye regjeringen, og ikke minst Fougner-utvalgets syn på fremtidens arbeidsliv.

13. september 2021

Norges største innkjøpere velger Arntzen de Besche

Når Norges største innkjøpere av juridiske tjenester skal rangere landets beste advokatfirmaer innen arbeidsrett, plasserer de Arntzen de Besche på toppen av listen. I løpet av de siste fire årene har fire nye partnere tatt plass. Frode Martin Toftevåg, Mira Tengesdal Torstenbø, Agathe Løwenborg og Christian Backe utgjør en ny generasjon arbeidsrettpartnere som blir lagt merke til.

23. juni 2020

Lovkommentar til Statsansatteloven

Ingeborg Moen Borgerud og Agathe Løwenborg har skrevet lovkommentaren til Statsansatteloven. Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) regulerer arbeidsforhold i staten. Loven trådte i kraft 1. juli 2017 og erstattet tjenestemannsloven fra 1983.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?