logo

Stor interesse for årets arbeidsrettseminar

Denne uken holdt vi vårt årlige arbeidsrettseminar i Oslo, som tok for seg sentrale spørsmål fra arbeidsgivers daglige utfordringer. Etter en innledende runde med gjennomgang av nyere rettspraksis, ble det i årets seminar lagt vekt på blant annet regulering av hjemmekontor og oppfølging av ansatte som er sykemeldte. Vi fikk også innsikt i hva vi kan forvente oss av endringer fra den nye regjeringen, og ikke minst Fougner-utvalgets syn på fremtidens arbeidsliv.

OM DEN HYBRIDE ARBEIDSPLASSEN

En undersøkelse som er gjort etter at kravet om hjemmekontor opphørte, viser at sju av ti nordmenn ønsker å fortsette med hjemmekontor en dag i uken. Med andre ord, dette er noe arbeidsgivere må forholde seg til i tiden fremover. Senioradvokatene Kjersti Lyster Ryen og Kristine Raffelsen Johnsen holdt innlegg om det rettslige rammeverket som arbeidsgivere må forholde seg til, og presenterte ulike problemstillinger arbeidsgivere har stått i det siste året.

-Vi mener det er viktig at arbeidsgivere har et bevisst forhold til hvordan avtaler om hjemmekontor utformes, og at styringsretten ikke begrenses unødvendig, forteller de.

FOUGNER-UTVALGETS HOVEDKONKLUSJON, Å STYRKE ARBEIDSTAKERS RETTIGHETER

Partnerne Christian Backe og Knut Marius Sture tok deltakerne gjennom de viktigste delene av Fougner-utvalgets rapport om fremtidens arbeidsliv, og hva vi kan forvente oss av den nye regjeringen. Ifølge Christian er det fra regjeringens side varslet en rekke endringer på arbeidsrettens område som vil styrke arbeidstakers rettigheter.

- Forslagene snur ikke opp ned på arbeidslivet, men i enkelte bransjer vil man nok merke endringene. Dette gjelder særlig bemanningsbransjen, hvor de varslede endringene vil få stor betydning. Det blir spennende å se hvilke forslag regjeringen kommer med på nyåret, forteller han.

SØRG FOR Å VÆRE EN LØSNINGSORIENTERT ARBEIDSGIVER

Partner Agathe Løwenborg holdt det avsluttende innlegget hvor hun tok for seg de vanskelige sykefraværssakene. Her snakket hun blant annet om oppfølging av ansatte som er sykemeldte, tilretteleggingsplikten og oppsigelsesvern ved sykdom. Hun har følgende råd til arbeidsgivere som står i denne typen situasjoner:

-Sørg for å være en løsningsorientert arbeidsgiver. Det sikrer du først og fremst gjennom god tilrettelegging dialog med arbeidstakeren som er sykemeldt, råder hun.

Vi takker for godt oppmøte!

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?