logo
Kjersti Lyster Ryen

SenioradvokatOslo

Kjersti Lyster Ryen

Kjersti bistår med generell arbeidsrettslig rådgivning til private og offentlige virksomheter, inkludert bistand i forbindelse med utforming av kontrakter, vurdering av ulike tilknytningsformer, arbeidstidsordninger, granskning, overdragelser, omstilling/omstrukturering, oppsigelse, avskjed, konflikthåndtering, tvist og prosedyre.

Temaet for masteroppgaven hennes var virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kapittel 16. I ettertid har hun bistått en rekke selskaper i omstillingsprosesser, transaksjoner, tvister og med utredninger tilknyttet temaet, og har en spisskompetanse knyttet til reglene om virksomhetsoverdragelse både etter arbeidsmiljøloven, skipsarbeidsloven og innenfor statlig sektor.

Kjersti har betydelig erfaring og kompetanse innenfor pensjon, og har bistått med utredningsarbeid og generell rådgivning både knyttet til regelverket for pensjonsforetak/forsikringsvirksomhet og regelverket for pensjonsordninger. Hun bistår også klienter med enkeltspørsmål innenfor pensjon.

Som rådgiver er Kjersti opptatt av å identifisere klientenes behov, og gi praktiske råd som balanserer både juridiske og kommersielle hensyn. Klientene setter pris på at hun går grundig til verks i møte med ulike problemstillinger.

Aktuelt

Se alle

17. februar 2022

Nyhetsbrev: Høyesterett gir Widerøe medhold i sak vedrørende oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

Ved Høyesteretts dom av 16. februar 2022 fikk Widerøe´s Flyveselskap AS medhold i at oppsigelsen av en arbeidstaker med varig redusert arbeidsevne var saklig begrunnet iht. arbeidsmiljøloven § 15-7. Saken reiste spørsmål om tilretteleggingsplikten i arbeidsmiljøloven § 4-6 innebar en plikt til å tilby arbeidstaker med varig redusert arbeidsevne en permanent deltidsstilling, samt hvilke krav som stilles til dokumentasjon for arbeidsgivers vurderinger ifm. oppsigelsen. Prosessfullmektig for Widerøe var advokat Knut-Marius Sture.

7. januar 2022

Nyhetsbrev: Pensjonssparing fra første krone og dag

Den 1. januar 2022 ble det innført flere endringer i ulike lover knyttet til tjenestepensjon. Endringene er svært relevante for de fleste arbeidsgivere, og kan innebære et behov for å gjøre justeringer i pensjonsordningen.

2. desember 2021

Stor interesse for årets arbeidsrettseminar

Denne uken holdt vi vårt årlige arbeidsrettseminar i Oslo, som tok for seg sentrale spørsmål fra arbeidsgivers daglige utfordringer. Etter en innledende runde med gjennomgang av nyere rettspraksis, ble det i årets seminar lagt vekt på blant annet regulering av hjemmekontor og oppfølging av ansatte som er sykemeldte. Vi fikk også innsikt i hva vi kan forvente oss av endringer fra den nye regjeringen, og ikke minst Fougner-utvalgets syn på fremtidens arbeidsliv.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?