logo

Lovkommentar til Statsansatteloven

Ingeborg Moen Borgerud og Agathe Løwenborg har skrevet lovkommentaren til Statsansatteloven. Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) regulerer arbeidsforhold i staten. Loven trådte i kraft 1. juli 2017 og erstattet tjenestemannsloven fra 1983.

Denne lovkommentaren gir en grundig innføring i statsansatteloven og inneholder kommentarer til hver paragraf i loven samt innledninger til hvert kapittel. I tillegg inneholder boken et mer generelt innledningskapittel. Kommentarene til statsansatteloven er supplert med omtale av sentrale bestemmelser i arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven og annen relevant lovgivning.

I boken er det blant annet gitt en særlig bred omtale av:

  • ansettelsesprosessen i staten
  • adgangen til midlertidig ansettelse
  • fortrinnsrett
  • arbeidsgivers styringsrett
  • oppsigelse, avskjed og disiplinærreaksjoner
  • saksbehandlingsregler


Boken er skrevet for alle som har befatning med arbeidsrettslige spørsmål i statlig sektor. Kommentarene er utformet med sikte på å gi veiledning til ledere, ansatte i personalfunksjoner og tillitsvalgte i statlig sektor samt advokater og andre med interesse for arbeidsrettslige spørsmål

Ingeborg Moen Borgerud er partner i Arntzen de Besche . Hun var leder for Arbeidslivslovutvalget, som i NOU 2004: 5 foreslo ny arbeidsmiljølov. Videre var hun leder for Tjenestemannslovutvalget, som i desember 2015 foreslo ny lov om statsansatte. Borgerud har vært rådgiver for flere større omstillinger, både i privat og i offentlig sektor.

Agathe Løwenborg er partner i Arntzen de Besche. Løwenborg særlig kompetanse innenfor statsansatterett, og har i sitt arbeid bistått flere statlige virksomheter med arbeidsrettslig rådgiving, omstillingsprosesser og enkeltstående personalsaker.

Forfattere: Ingeborg Moen Borgerud, Agathe Løwenborg, Emilie Veggeland Knudsen
Utgiver: Universitetsforlaget
År: 2020

Boken er tilgjengelig hos Universitetsforlaget her.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?