logo
Ingeborg Moen Borgerud

PartnerOslo

Ingeborg Moen Borgerud

Ingeborg er spesialist i arbeidsrett og har møterett for Høyesterett. Hun er en betrodd rådgiver for store offentlig og private virksomheter. Ingeborg har særlig kompetanse og erfaring knyttet til lov- og avtaleverket for statlige virksomheter.

Ingeborg bistår en rekke store selskaper og offentlige virksomheter med ulike arbeidsrettslige spørsmål som for eksempel utfordrende personalsaker, opphør av arbeidsforhold, omstillinger, virksomhetsoverdragelse, diskriminering, trakassering og varsling.

Med bred kompetanse og erfaringsbakgrunn kan Ingeborg raskt identifisere spørsmål som oppstår i ulike prosesser. Dette gjør at hun er en god og proaktiv rådgiver og en strategisk sparringspartner for våre klienter.

Ingeborg har ledet og vært involvert i en rekke store offentlige utredninger innen arbeidsrett. Hun har ledet både Arbeidslivslovutvalget som la grunnlaget for dagens arbeidsmiljølov og utvalget som foreslo ny statsansattelov. Videre var hun medlem av Arbeidstidsutvalget. Hun har også nylig ledet et ekspertutvalg som utredet Arbeidsrettens administrative tilknytning mv. Ingeborg har skrevet fagbøker og lovkommentarer innen arbeidsrett.

Extremely knowledgeable, experienced and thorough

Klient, Chambers, 2021

Aktuelt

Se alle

13. september 2021

Norges største innkjøpere velger Arntzen de Besche

Når Norges største innkjøpere av juridiske tjenester skal rangere landets beste advokatfirmaer innen arbeidsrett, plasserer de Arntzen de Besche på toppen av listen. I løpet av de siste fire årene har fire nye partnere tatt plass. Frode Martin Toftevåg, Mira Tengesdal Torstenbø, Agathe Løwenborg og Christian Backe utgjør en ny generasjon arbeidsrettpartnere som blir lagt merke til.

23. juni 2020

Lovkommentar til Statsansatteloven

Ingeborg Moen Borgerud og Agathe Løwenborg har skrevet lovkommentaren til Statsansatteloven. Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) regulerer arbeidsforhold i staten. Loven trådte i kraft 1. juli 2017 og erstattet tjenestemannsloven fra 1983.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?