logo
Frode Martin Toftevåg

PartnerOslo

Frode Martin Toftevåg

Frode Martin er spesialisert innenfor arbeidsrett, tvisteløsning og pensjon. Han bistår en rekke norske og utenlandske virksomheter, næringslivsorganisasjoner og offentlige institusjoner. Han har tidligere arbeidet i Næringslivets Hovedorganisasjons (NHO) arbeidsrettsavdeling og har betydelig erfaring som rådgiver innenfor det organiserte arbeidslivet.

Frode Martin er kjent for å strekke seg langt for å ivareta sine klienters interesser. Han er opptatt av å gi klientene klare råd, som også er bærekraftige for organisasjonene over tid. Han har særlig fokus på læring i sin rådgivning og har alltid som mål at klientene skal oppleve at de råd man mottar bidrar til virksomhetenes verdiskapning.

Frode Martin Toftevåg is outstanding. He understands the client’s needs, often better than the client himself, and goes beyond what anyone can expect to accommodate those needs in a timely fashion. His legal understanding and knowledge is unmatched, with an extraordinary ability to solve issues previously thought unsolvable in the most complex legal areas. He delivers truly exceptional quality, always on schedule, and is quick to respond

Klient, Legal 500, 2022

Aktuelt

Se alle

4. juli 2023

Sven Bjørk er ny partner i Arntzen de Besche

Vi gleder oss over å kunne presentere Sven Bjørk som ny partner. Han har vært en del av arbeidslivs-teamet vårt siden 2013, hvor han har bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere med ulike arbeidsrettslige problemstillinger.

8. desember 2022

Nyhetsbrev: Innstramminger i regelverket for inn- og utleie

Mandag 5. desember 2022 fremsatte arbeids- og sosialkomiteen innstilling til Stortinget om endringer i arbeidsmiljøloven. I all hovedsak tiltrer komiteen departementets forslag fra 17. juni 2022 om innstramminger i regelverket for inn- og utleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Selv om forslaget har møtt mye motstand, særlig fra arbeidsgiversiden, er det mye som tyder på at innstrammingene nå blir vedtatt.

22. november 2022

Nyhetsbrev: Endringer i arbeidsmiljøloven som innebærer utvidede plikter for konsern

Regjeringen har fremmet lovforslag som innebærer en rekke endringer i arbeidsmiljøloven knyttet til arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet, arbeidsgiveransvar og informasjon og drøfting i konsern, de kollektive ordningene for vernetjeneste og arbeidsmiljø, arbeidsgivers drøftingsplikt om bruk av ulike tilsettingsformer, samt opptjeningstid for rett til fast ansettelse etter midlertidig ansettelse.

22. november 2022

Nyhetsbrev: Regjeringen foreslår endringer i arbeidsmiljøloven

Fredag 18. november 2022 fremsatte regjeringen en rekke forslag knyttet til endringer i arbeidsmiljøloven, jf. Prop. 14 L (2022-2023). I proposisjonen fremmes blant annet forslag knyttet klargjøring av arbeidstakerbegrepet, utvidelse av arbeidsgivers forpliktelser i konsern og endring av tidspunktet for når en midlertidig ansatt har rett på fast ansettelse.

13. september 2021

Norges største innkjøpere velger Arntzen de Besche

Når Norges største innkjøpere av juridiske tjenester skal rangere landets beste advokatfirmaer innen arbeidsrett, plasserer de Arntzen de Besche på toppen av listen. I løpet av de siste fire årene har fire nye partnere tatt plass. Frode Martin Toftevåg, Mira Tengesdal Torstenbø, Agathe Løwenborg og Christian Backe utgjør en ny generasjon arbeidsrettpartnere som blir lagt merke til.
0/0

Hva har vi gjort

Arntzen de Besche bistår Edison Spa i salget av Edison Norge

Edison kunngjorde den 30. desember 2020 en avtale om å selge sitt norske datterselskap, Edison Norge AS, til Sval Energi AS (støttet av HitecVision) basert på en virksomhetsverdi lydende på USD 300 millioner og 1. januar 2020 som effektiv dato.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?