logo

Olje og gass

Vi er et ledende advokatfirma innen olje- og gassektoren, og har jobbet tett mot petroleumsnæringen i over 40 år. Med solid bransjekunnskap og erfaring bidrar vi til målrettet verdiskaping hos oljeselskaper, leverandører og myndigheter, både nasjonalt og internasjonalt.

Rådgivning fra våre advokater

Juridisk rådgivning innenfor olje og gass knytter seg ofte til store og komplekse forhold. Vi bistår med kompetente og erfarne advokater tilpasset oppdragets omgang. Vi gir råd om

  • lete- og utvinningsvirksomhet
  • transaksjoner
  • forhandlingstøtte
  • utbygging og offshore entreprise
  • kontrakter med leverandører
  • gassalg og gasstransport
  • regulatoriske spørsmål
  • petroleumsskatt

Industriell og internasjonal erfaring

Våre advokater har inngående kjennskap til de ulike aktørene i industrien, og flere har vært internjurister hos bedrifter i oljeindustrien. Denne helhetlige erfaringen gjør at vi har god forståelse for de tekniske, kommersielle og makroøkonomiske forholdene som påvirker petroleumsnæringen og som driver selskapenes utvikling. Det er dette som gjør oss til gode strategiske rådgivere for klientene våre.

Energiavdelingen vår har bistått norske selskapers internasjonale virksomhet og gitt råd til nasjonale myndigheter i over 25 land i Europa, Asia, Afrika, Midtøsten og Sør-Amerika. Vår rådgivning til regjeringer i oljeproduserende land omfatter både petroleums- og miljølovning, produksjonsdelingsavtaler, tildelingsrunder, folkerett, havrett og traktatspørsmål.

Operativ og strategisk bistand

Vi bistår klienter med hele spekteret av tjenester, fra det operative til det mer strategiske. Gjennom mange år har vi jobbet tett med oljeselskaper i alle ulike faser, fra oppstartsselskaper og eiere som vil vokse, til modne selskaper som skal videreutvikles, og selskaper som ønsker å gå ut av norsk sokkel.

Hos oss finner du advokater som har vært involvert i noen av de største feltutbyggingene og transaksjonene på norsk sokkel, som har jobbet med komplekse forhandlinger på vegne av selskaper og myndigheter, og som har vært sentrale i utviklingen av kontraktsformene som benyttes i dag.

Dette kan du forvente av oss

Vi samarbeider tett med spesialister fra andre fag- og bransjeområder i firmaet, som finansiering, M&A skatt, arbeidsrett, fornybar energi og tvist for å sikre at klientene våre får det riktige teamet til hvert oppdrag. Vi har et betydelig nettverk av internasjonale advokatfirmaer som vi kan samarbeide med, ved behov.

Hos oss får du en hovedkontakt som du forholder deg til. Vi setter inn den advokaten og det teamet som best kan hjelpe deg. Du vil få rett ekspert på rett oppdrag til rett tid.

Aktuelt

Se alle

17. februar 2023

Vi opprettholder sterke resultater i Chambers Global 2023

I går publiserte Chambers Global sine resultater fra 2023, hvor vi styrker våre individuelle resultater og opprettholder posisjonene våre på firmanivå. Rankingen favner totalt åtte områder og vi er rangert innenfor syv.

20. oktober 2022

Uavklarte konkurranserettslige problemstillinger i Kommisjonens forslag om europeisk felles innkjøpsordning for gass

18. oktober 2022 foreslo Kommisjonen en ny kriseforordning for å imøtekomme den siste tidens utfordringer for leveringssikkerhet og ekstraordinært høye priser for gass. Forslaget fra Kommisjonen, med tittel «Enhancing solidarity through better coordination of gas COM(2022)549», innebærer en ekstraordinær inngripen i markedet for kjøp og salg av gass, og er forankret i unntaksbestemmelsen i TEUV art. 122. Forordningen kan få nokså vidtrekkende konsekvenser på flere måter.

8. april 2022

Newsletter – proposed amendments to the petroleum tax regime

The Government announced on a press conference 31 August 2021 that they would propose amendments to the petroleum tax act. The Ministry of Finance then 3 September 2021 issued a public consultation paper where it is proposed that the rules on depreciation and tax-free income in the special tax for petroleum from 2022 should be replaced by immediate expense recognition of investments (cash flow tax – direct tax deduction). The Ministry of Finance emphasized that the proposed amendment is similar to amendment that entered into force for hydroelectric power with effect for investments made from 2021.
0/0

Hva har vi gjort

Arntzen de Besche has advised OMV on the sale of the Wisting oil field

OMV, an international integrated oil, gas and chemicals company headquartered in Vienna, Austria, sold its 25 percent stake in the Wisting oil field to Lundin Energy in a transaction that successfully closed before Christmas on 17 December 2021 (see below link to OMV’s press release). We are proud to have acted as OMV’s legal advisor on this transaction.

Arntzen de Besche bisto Lime Petroleum med oppkjøp i Bragefeltet

Arntzen de Besche har bistått Lime Petroleum ved inngåelse av avtale om å kjøpe av Repsol Norges eierandeler i Bragefeltet på norsk sokkel. Avtalen sikrer Lime Petroleum 33,84 prosent av feltet, og prisen vil etter dagens kurs ligge på omtrent 356 millioner kroner.

Arntzen de Besche bistår Edison Spa i salget av Edison Norge

Edison kunngjorde den 30. desember 2020 en avtale om å selge sitt norske datterselskap, Edison Norge AS, til Sval Energi AS (støttet av HitecVision) basert på en virksomhetsverdi lydende på USD 300 millioner og 1. januar 2020 som effektiv dato.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?