logo

Arntzen de Besche bistår Edison Spa i salget av Edison Norge

Edison kunngjorde den 30. desember 2020 en avtale om å selge sitt norske datterselskap, Edison Norge AS, til Sval Energi AS (støttet av HitecVision) basert på en virksomhetsverdi lydende på USD 300 millioner og 1. januar 2020 som effektiv dato.

Salget av Edison Norge AS inkluderer oljefeltene Dvalin (10%) og Nova (15%), to felt under utbygging med planlagt oppstart av produksjon i nær fremtid. Dvalin bygges ut med en subsea-tilknytning til Heidrun-feltet og vil eksportere gass gjennom Polarled-rørledningen, mens Nova knyttes til plattformen på Gjøa-feltet. Utbyggingen av begge feltene er planlagt som prosjekter med lavt utslipp. Mer informasjon om transaksjonen er tilgjengelig i pressemeldingen fra Edison Spa. HitecVision har også kunngjort en pressemelding om transaksjonen.

Arntzen de Besche bistår Edison i forbindelse med transaksjonen. Kjerneteamet ledes av Anders Rødland (E&P/M&A) og Jens Baumann Melberg (M&A/E&P), og består for øvrig av Rune Tjomsås Andersen (skatt), Frode Martin Toftevåg (arbeidsrett) og Espen Tollefsen Hanstad (E&P/M&A). Oppdraget er det foreløpig siste i en lang rekke av tidligere transaksjoner i olje og gass-sektoren hvor Arntzen de Besche har bistått, og reflekterer firmaets sterke tilstedeværelse som rådgiver for både selgere og kjøpere i E&P transaksjonsmarkedet.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?