logo

Arntzen de Besche har bistått Lime Petroleum med kjøp av ti prosent eierandel i YME-feltet i Norge

Vi er stolte over å ha bistått Lime Petroleum som deres juridiske rådgivere i en salgs- og kjøpsavtale med KUFPEC Norway AS. Lime Petroleum kjøper med dette en andel på 10 prosent i det produserende YME-feltet i Nordsjøen. Den totale transaksjonsverdien er USD 68,053 millioner og vil bli betalt kontant når transaksjonen fullføres.

YME-feltet drives av Repsol Norge AS, og med dette oppkjøpet vil Lime Petroleum ytterligere styrke sin posisjon som en fullverdig lete- og produksjonsaktør på norsk sokkel.

Transaksjonen mellom KUFPEC og Lime Petroleum AS er underlagt statlig godkjenning. Transaksjonens trådte i kraft 1. januar 2022, og anslås å være ferdig i desember 2022.

Vi gratulerer alle involverte parter. Vårt kjerneteam besto av Rune Omdahl, Rune Tjomsås Andersen, Ane Stanger Tronrud og Aleksander Dypvik Myklebust. Les hele pressemeldingen her.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?