logo
Rune Omdahl

PartnerOslo

Rune Omdahl

Rune jobber med store norske og internasjonale klienter med energirelaterte prosjekter og transaksjoner. Med spisskompetanse innenfor petroleumsrett, kontraktsrett, produktsalgsavtaler, transportrett, selskapsrett og internasjonale forhandlinger er han en etterspurt rådgiver til industrielle prosjekter i inn- og utland. Rune jobber også med finansielle spørsmål knyttet til petroleumssektorene, og spørsmål knyttet til økonomisk mislighold.

Som juridiske rågdiver har Rune bistått flere store land og havbaserte prosjekter som blant annet Alvheim, Aasgard, Snøhvit, Mongstad, Kårstø og Dunkirk. Han har også bistått i flere rørledningsprosjekter, som etableringen av gassrørledningen Vesterled. De siste årene har han vært rådgiver ved utbyggingen av store oljefelter som Edvard Grieg, Gina Krog og Skarv. Han bistår jevnlig i lisens- og askjetransaksjoner som involverer norske og internasjonale energiselskaper.

I over 20 år har Rune jobbet tett med ledelsen og styret i ulike selskaper. Slik har han opparbeidet seg verdifull innsikt i både de kommersielle, tekniske og operative sidene, i tillegg til de juridiske. Dette gjør han til en høyt verdsatt strategisk rådgiver for sine klienter, som også anerkjenner han for å gi tydelige og presise råd.

Rune har forhandlet samordningsavtaler i Mosambik og Kypros, og ledet komplekse oljerelaterte forhandlinger i inn- og utland. Han kan bistå Olje og energidepartementet innenfor de fleste petroleumsjuridiske problemstillinger, herunder forhandlinger. USA, Afrika og Midtøsten.

excellent legal expert who is always accessible at short notice to handle urgent matters

Klient, Chambers Global, 2022

Hva har vi gjort

Arntzen de Besche bisto Lime Petroleum med oppkjøp i Bragefeltet

Arntzen de Besche har bistått Lime Petroleum ved inngåelse av avtale om å kjøpe av Repsol Norges eierandeler i Bragefeltet på norsk sokkel. Avtalen sikrer Lime Petroleum 33,84 prosent av feltet, og prisen vil etter dagens kurs ligge på omtrent 356 millioner kroner.

Arntzen de Besche bistår Norsk Industri

Grønn energi er i rivende utvikling - en utvikling som Arntzen de Besche ønsker å være del av og pådriver for. Vi har de siste månedene hatt gleden av å bidra til den nye rapporten om rammeverk om offshore havvind som Norsk Industri v/ Arbeidsutvalget for fornybar energi til havs har laget.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?