logo

Arntzen de Besche bistår Norsk Industri

Grønn energi er i rivende utvikling - en utvikling som Arntzen de Besche ønsker å være del av og pådriver for. Vi har de siste månedene hatt gleden av å bidra til den nye rapporten om rammeverk om offshore havvind som Norsk Industri v/ Arbeidsutvalget for fornybar energi til havs har laget.

Rapporten peker på mulighetene som ligger i næringen, og hvilke utfordringer som må løses for å lykkes. Vi i Arntzen de Besche gleder oss til å arbeide videre med aktørene i havvindnæringen også i tiden som kommer. Rapporten er tilgjengelig her.

De i Arntzen de Besche som har jobbet med rapporten er Aleksander Dypvik Myklebust, Karl Erik Navestad, Odd-Harald B. Wasenden, Rune Tjomsås Andersen, Rune Omdahl, Ida Collett Sælør, Hanna Bjørhus Askhaven og Øystein Skotheim.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?