logo

Arntzen de Besche bisto Lime Petroleum med oppkjøp i Bragefeltet

Arntzen de Besche har bistått Lime Petroleum ved inngåelse av avtale om å kjøpe av Repsol Norges eierandeler i Bragefeltet på norsk sokkel. Avtalen sikrer Lime Petroleum 33,84 prosent av feltet, og prisen vil etter dagens kurs ligge på omtrent 356 millioner kroner.

OPPKJØPET ER TRANSFORMERENDE FOR LIME PETROLEUM

Lime Petroleum som ble prekvalifisert av myndighetene i 2013, har primært drevet med oljeleting. Med oppkjøpet av Bragefeltet oppfyller de også sin ambisjon om å gå fra letevirksomhet til et fullsyklus lete- og produksjonsfirma på norsk sokkel.

- Vi er glade for at Repsol har besluttet å selge Bragefeltet. Bragefeltet vil være transformerende for selskapet. Det vil ikke bare gi stabil kontantstrøm til Lime Petroleum, men vil også oppfylle våre lete- og utbyggingsprosjekter på norsk sokkel, både når det gjelder kontantstrøm og teknisk kompetanse, uttaler administrerende direktør i Lime Petroleum, Lars Hübert, i en pressemelding fra selskapet.

BRAGEFELTET MED PRODUKSJON SIDEN 1993

De første funnene på Bragefeltet ble gjort i 1980, mens produksjonen startet i 1993. Selv om Bragefeltet har produsert over lang tid, pågår det fortsatt arbeid for å finne nye måter å øke utvinningen fra feltet på.

I pressemeldingen påpeker Lime Petroleum at økonomien fra dagens produksjonsreservebase i Bragefeltet er robust. Flere prospekter knyttet til både produksjon og leteboring viser at det forventes ytterligere produksjon av høy verdi, også i tiden fremover.

TEAMET

Kjerneteamet fra Arntzen de Besche, som har vært juridisk rådgiver for Lime Petroleum i transaksjonen, har bestått av Rune Omdahl, Rune Tjomsås Andersen, Trond Kildal, Marianne Lind Sahl and Vidar Løhre.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?