logo

Handel og industri

På veien fra en idè til ideen blir kommersialisert og solgt, vil det oppstå mange juridiske spørsmål. Vi bistår større produksjonsbedrifter, industrikonsern og selskaper med juridisk og strategisk rådgivning gjennom hele verdikjeden.

Rådgivning fra oss

Vår fremste rolle som rådgivere er å se de juridiske problemstillingene i en større kommersiell og forretningsmessig sammenheng. Gode og forutsigbare avtaler er avgjørende, og vi bistår med avtaler knyttet til

  • innkjøp
  • bemanning
  • distribusjon
  • import og eksport
  • salg og leveranser
  • franchise

Noe av problemstillingene for handels- og industribedrifter knytter seg til de vertikale kjedene, hvor de både har inngående kontrakter, som innkjøp av råvarer, produksjon og salg og utgående kontrakter. Alle disse strømmene med råvarer inn og ferdigvarer ut, må risikostyres og kontraktsreguleres. For å lage gode kontrakter må vi vite hva klientene våre produserer, hvilke råvarer de trenger.

Vi har bred erfaring fra både kommersiell virksomhet og statlig reguleringsarbeid, betydelig kunnskap om en rekke bransjer, og god innsikt i hva myndighetene forventer. Vi kjenner de juridiske utfordringene du står overfor i dag – og de du møter i morgen.

Hva du kan forvente av oss

Vår rådgivning er tuftet på integritet, innovasjon og et tett samarbeid med deg som klient, noe vi mener er avgjørende for å oppnå gode resultater. Vi har empati til å sette oss inn i de ulike situasjonene klientene våre står i, og er opptatt av å løse hver enkelt sak så enkelt, og så raskt som mulig.

Vi jobber tett med andre avdelinger internt som har spisskompetanse innenfor områder som kontraktsrett, konkurransrett, arbeidsrett og finansiering. Hos oss får du en hovedkontakt som du forholder deg til. Vi setter inn den advokaten som best kan hjelpe deg. Kort sagt: Hos oss har du alltid rett ekspert på rett oppdrag til rett tid.

Aktuelt

Se alle

18. desember 2023

Nytt forslag om forbud mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen

Regjeringen kom fredag 15. desember med et nytt forslag til forskrift om forbud mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen, et drøyt år etter at forrige forslag møtte massiv motstand fra bransjen. Det nye forslaget vil rette seg mot både leverandører og grossister i dagligvarebransjen, og forbyr aktører med relativ markedsmakt å kreve ulike innkjøpsbetingelser for likeverdige ytelser, dersom forskjellene begrenser eller er egnet til å begrense konkurransen.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?