logo
Stein Ove Solberg

PartnerOslo

Stein Ove Solberg

Stein Ove er anerkjent som en av Norges ledende advokater innenfor konkurranserett og har lang erfaring med å bistå norske og utenlandske selskaper i komplekse saker både nasjonalt og på EU-/EØS-nivå, innenfor en rekke forskjellige markeder.

Stein Ove har vært ansvarlig for mange store og betydningsfulle foretakssammenslutninger som norske konkurransemyndigheter har behandlet de senere årene. Han bistår både norske og utenlandske klienter i saker vedrørende konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende stilling. Han gir også bistand ved intern granskning av selskaper.

I tillegg til dette jobber han også med andre typer sektorregulatoriske spørsmål, særlig innenfor mat- og næringsmiddelbransjen, og legemiddelbransjen. I tillegg bistår han klienter i saker knyttet til eksportkontroll, sanksjoner og eierskapskontroll.

Rådgivning knyttet til strategiske spørsmål er en av Stein Oves styrker. Han strekker seg langt for å få inngående kjennskap til klientene, deres virksomhet og markedene de operer i. Han har lang erfaring fra en rekke bransjer, som mat- og næringsmiddelbransjen, legemiddelbransjen, forsvarsindustrien, finansbransjen og samferdselsbransjen.

Decades of dedication to our industry. Widely admired and respected for his integrity, efficiency and ability to give practical and applicable advice.

Klient, Legal 500, 2024

Aktuelt

Se alle

18. desember 2023

Nytt forslag om forbud mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen

Regjeringen kom fredag 15. desember med et nytt forslag til forskrift om forbud mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen, et drøyt år etter at forrige forslag møtte massiv motstand fra bransjen. Det nye forslaget vil rette seg mot både leverandører og grossister i dagligvarebransjen, og forbyr aktører med relativ markedsmakt å kreve ulike innkjøpsbetingelser for likeverdige ytelser, dersom forskjellene begrenser eller er egnet til å begrense konkurransen.

20. oktober 2022

Uavklarte konkurranserettslige problemstillinger i Kommisjonens forslag om europeisk felles innkjøpsordning for gass

18. oktober 2022 foreslo Kommisjonen en ny kriseforordning for å imøtekomme den siste tidens utfordringer for leveringssikkerhet og ekstraordinært høye priser for gass. Forslaget fra Kommisjonen, med tittel «Enhancing solidarity through better coordination of gas COM(2022)549», innebærer en ekstraordinær inngripen i markedet for kjøp og salg av gass, og er forankret i unntaksbestemmelsen i TEUV art. 122. Forordningen kan få nokså vidtrekkende konsekvenser på flere måter.

21. september 2021

Tar grep om store klimaskift

Arntzen de Besche har sammen med ledende næringslivsaktører i klimanettverket Skift, bidratt til å definere ti store systemskift som norsk næringsliv må gjennom for å bygge konkurransekraft, bidra til grønnere omstilling og sikre at Norge når klimamålene. Nå inviteres et bredere norsk næringsliv til å ta del i samarbeidet.
0/0

Hva har vi gjort

Seier i EFTA-domstolen og historisk tap for ESA

Den 21. mars avsa EFTA-domstolen dom i sak mellom vår klient Eviny AS og ESA. Saken gjaldt spørsmålet om ESAs vedtak om at Norge skulle kreve tilbake (påstått) ulovlig statsstøtte fra Eviny, var gyldig. EFTA-domstolen ga Eviny medhold i at vedtaket var ugyldig. ESAs vedtak ble opphevet og ESA ble pålagt å dekke Evinys sakskostnader.

Vi har bistått Ticketer Group med salget av Fara

Fara er leverandør av programvare- og teknologiløsninger til kollektivtransportindustrien i Norden. Vi er stolte over å ha bistått Ticketer Group som juridiske rådgivere i forbindelse med salget av selskapet til Modaxo, en global samling av teknologiselskaper.

Ergo kjøper Storebrand Helseforsikring

Vi er stolte av å ha bistått ERGO, en av Europas ledende finanskonglomerater innen forsikring, med dette oppkjøpet. Transaksjonen ble signert i dag og forventes å bli fullført i første kvartal av 2024, med en estimert positiv effekt på rundt 1,1 milliarder norske kroner på Storebrands konsernresultat.

Arntzen de Besche bistår den europeiske energigiganten E.ON i avtale om strategisk samarbeid med Horisont Energi

Den europeiske energigiganten E. ON kunngjorde onsdag at de har inngått en strategisk samarbeidsavtale med det norske børsnoterte selskapet Horisont Energi, et ren energiselskap med planer om å omdanne gass til ammoniakk og hydrogen, og å tilby CO2-transport og -lagring. E.ON vil som en del av dette samarbeidet kjøpe en eierandel på 25 prosent i Horisont Energi. Arntzen de Besche bistår E.ON som juridisk rådgiver i transaksjonen.

Arntzen de Besche bistår Orkla

Arntzen de Besche har bistått Orkla Health AS, et datterselskap av Orkla ASA, med kjøp av 95 % av aksjene i Vesterålen Marine Olje AS.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?