logo
Stein Ove Solberg

PartnerOslo

Stein Ove Solberg

Stein Ove er anerkjent som en av Norges ledende advokater innenfor konkurranserett og har lang erfaring med å bistå norske og utenlandske selskaper i komplekse saker både nasjonalt og på EU-/EØS-nivå, innenfor en rekke forskjellige markeder.

Stein Ove har vært ansvarlig for mange store og betydningsfulle foretakssammenslutninger som norske konkurransemyndigheter har behandlet de senere årene. Han bistår både norske og utenlandske klienter i saker vedrørende konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende stilling. Han gir også bistand ved intern granskning av selskaper.

I tillegg til dette jobber han også med andre typer sektorregulatoriske spørsmål, særlig innenfor mat- og næringsmiddelbransjen, og legemiddelbransjen. I tillegg bistår han klienter i saker knyttet til eksportkontroll, sanksjoner og eierskapskontroll.

Rådgivning knyttet til strategiske spørsmål er en av Stein Oves styrker. Han strekker seg langt for å få inngående kjennskap til klientene, deres virksomhet og markedene de operer i. Han har lang erfaring fra en rekke bransjer, som mat- og næringsmiddelbransjen, legemiddelbransjen, forsvarsindustrien, finansbransjen og samferdselsbransjen.

His great knowledge of our company combined with his competence and standing in the field makes it very efficient and assuring to cooperate with him

Klient, Chambers, 2022

Aktuelt

Se alle

20. oktober 2022

Uavklarte konkurranserettslige problemstillinger i Kommisjonens forslag om europeisk felles innkjøpsordning for gass

18. oktober 2022 foreslo Kommisjonen en ny kriseforordning for å imøtekomme den siste tidens utfordringer for leveringssikkerhet og ekstraordinært høye priser for gass. Forslaget fra Kommisjonen, med tittel «Enhancing solidarity through better coordination of gas COM(2022)549», innebærer en ekstraordinær inngripen i markedet for kjøp og salg av gass, og er forankret i unntaksbestemmelsen i TEUV art. 122. Forordningen kan få nokså vidtrekkende konsekvenser på flere måter.

21. september 2021

Tar grep om store klimaskift

Arntzen de Besche har sammen med ledende næringslivsaktører i klimanettverket Skift, bidratt til å definere ti store systemskift som norsk næringsliv må gjennom for å bygge konkurransekraft, bidra til grønnere omstilling og sikre at Norge når klimamålene. Nå inviteres et bredere norsk næringsliv til å ta del i samarbeidet.
0/0

Hva har vi gjort

Arntzen de Besche bistår den europeiske energigiganten E.ON i avtale om strategisk samarbeid med Horisont Energi

Den europeiske energigiganten E. ON kunngjorde onsdag at de har inngått en strategisk samarbeidsavtale med det norske børsnoterte selskapet Horisont Energi, et ren energiselskap med planer om å omdanne gass til ammoniakk og hydrogen, og å tilby CO2-transport og -lagring. E.ON vil som en del av dette samarbeidet kjøpe en eierandel på 25 prosent i Horisont Energi. Arntzen de Besche bistår E.ON som juridisk rådgiver i transaksjonen.

Arntzen de Besche bistår Orkla

Arntzen de Besche har bistått Orkla Health AS, et datterselskap av Orkla ASA, med kjøp av 95 % av aksjene i Vesterålen Marine Olje AS.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?