logo

Arntzen de Besche har bistått i fusjonen mellom Mjøsen Skog SA og Glommen Skog SA

Arntzen de Besche har under ledelse av advokat/partner Stein Ove Solberg bistått Mjøsen Skog SA og Glommen Skog SA i forbindelse med partenes fusjon til ett felles skogeiersamvirke, som med sine ca. 7200 medlemmer vil utgjøre en av Norges største aktører i tømmermarkedet.

Fusjonen ble meldt til Konkurransetilsynet 10. april 2019. Den 22. mai åpnet Konkurransetilsynet såkalt fase II, hvor partene ble varslet om at Konkurransetilsynet kunne komme til å gripe inn i fusjonen på bakgrunn av konkurranseloven § 16 første ledd. Konkurranseloven § 16 første ledd innebærer at Konkurransetilsynet skal forby foretakssammenslutninger som i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse.

Den 27. juni 2019 mottok partene bekreftelse fra Konkurransetilsynet på at det ikke vil bli grepet inn mot den varslede fusjonen. Etter å ha foretatt en nærmere vurdering av saken, herunder innspill fra både kunder, konkurrenter og partene selv, har Konkurransetilsynet konkludert med at det ikke er grunnlag for å stoppe fusjonen da det fortsatt vil være et tilstrekkelig antall gjenværende konkurrenter i markedene til at fusjonen ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse.

Pressemelding fra Konkurransetilsynet

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?