logo

Transport

Vi bistår aktører innenfor hele transportsektoren, både, fly-, buss-, båt- og fergetransport, og transport på vei og jernbane. Vi har betydelig erfaring med å bistå selskaper innen transportsektoren. Vi kjenner de regulatoriske og faktiske rammevilkårene som gjelder, og har solid erfaring med å navigere selskaper ut av utfordrende situasjoner.

Rådgivning fra oss

Vi bistår selskaper med den daglige driften og i større prosesser som oppkjøp, fusjoner, regulatoriske forhold og omorganiseringer. Vi gir råd innenfor

  • arbeids- og pensjonsrettlige spørsmål
  • anbudskonkurranser
  • statsstøtte
  • konkurranserett
  • avtaler, franchise- og distribusjonsavtaler
  • oppkjøp og fusjoner

Vi har en av landets fremste avdelinger innen offentlige anskaffelser og bistår både leverandører og oppdragsgivere i anskaffelsesprosesser om offentlig transport. Vi gir råd gjennom hele prosessen fra tilbudsinngivelse til eventuelle klage- og domstolsprosess om anbudskonkurranser, og i kontraktsspørsmål knyttet til utførelse av kontrakten.

Vi har jevnlig saker med statsstøtterettslige problemstillinger knyttet til transportsektoren og rammeverket for kompensasjon i offentlige kontrakter både når det gjelder person- og varetransport på båt og ferger og persontransport med buss. Transportsektoren står overfor konkurranserettslige problemstillinger knyttet til markedsmakt, tilgang til infrastruktur og samarbeid. Vi er involvert i en rekke oppkjøp og fusjoner innen transportbransjen som er godkjent av konkurransemyndighetene

Dette kan du forvente av oss

Vi er et bredt sammensatt team med erfaring fra flere av de store aktørene innen sektoren. Vi investerer mye tid for å bli kjent med klientens virksomhet og aktiviteter i markedet. Vi samarbeider tett med andre spesialister internt i firmaet, og har et bredt internasjonalt nettverk vi kan trekke på ved behov.

Hos oss får du en primærkontakt som du forholder deg til, og som sørger for at du har det best sammensatte teamet til din sak.

Hva har vi gjort

Arntzen de Besche bistår Torghatten ASA i bud på selskapet fra EQT

Den 23. desember fremmet EQT Infrastructure V, gjennom HATI BidCo, et tilbud om å erverve alle utestående aksjer i Torghatten ASA. Tilbudet verdsetter aksjene i Torghatten ASA til 8,58 milliarder kroner. Torghattens eierandel i Widerøe er ikke en del av transaksjonen med EQT.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?