logo

Tar grep om store klimaskift

Arntzen de Besche har sammen med ledende næringslivsaktører i klimanettverket Skift, bidratt til å definere ti store systemskift som norsk næringsliv må gjennom for å bygge konkurransekraft, bidra til grønnere omstilling og sikre at Norge når klimamålene. Nå inviteres et bredere norsk næringsliv til å ta del i samarbeidet.

Arbeidet i klimanettverket kan oppsummeres i ti Skiftnotat innenfor temaene finans, energi, transport, sirkulær økonomi, bygg og eiendom, mat og landbruk, klimatilpasning, byutvikling og kompetanse. Arntzen de Besche har bidratt til Skiftnotatene bygg og anlegg, mat og landbruk, i tillegg til en veileder for grønne innkjøp.

-Med disse Skiftnotatene demonstrerer vi at næringslivet både ønsker og evner å ta konkrete og avgjørende grep for å sikre norsk konkurransekraft, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.

En katalysator for det grønne skiftet

Ved å sette agenda, møtes jevnlig og inspirere hverandre til handling er medlemmene i Skift en katalysator for det grønne skiftet. Notatene er derfor utformet som konkrete handlingsplaner der virksomhetene definerer felles mål, forpliktelser og samarbeidsprosjekter.

Som medlem og bidragsyter i Skift har Arntzen de Besche forpliktet seg til å heve standarden for klimarapportering fra og med regnskapsåret 2021. Medlemmene har også gått sammen om konkrete pilotprosjekter som blant annet å innføre holdbarhetsdato i strekkoden for å redusere matsvinn, og utvikle digital teknologi for å redusere energibruk i bygg.

Inviterer næringslivet til et nasjonalt kompetanseløft

Kunnskap- og kompetansemangel utgjør barrieren i alle de store klimaskiftene som topplederne i Skift har jobbet med. Overgangen til ny teknologi, fossilfri energi og en sirkulær økonomi byr på utfordringer og muligheter for alle sektorer.

Som et direkte resultat av arbeidet med klimaskiftene inviterer Skift nå et bredere norsk næringsliv til å ta del i samarbeidet. Gjennom fire engasjementsplattformer skal virksomheter lære fra hverandre og bygge kompetanse sammen.

Grønnvaskingsplakaten: for alle som arbeider med kommunikasjon og forretningsutvikling

Prinsipper for grønt innkjøpsvett: for alle som jobber med innkjøp og anskaffelser.

Prinsipper for et mer sirkulært næringsliv: for de fleste funksjoner.

Prinsipper for bærekraft i økonomifunksjonen: for de som jobber med økonomi.

Du kan lese alle Skiftnotatene her.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?