logo

Nytt skiftnotat skal dreie norsk matproduksjon over i mer bærekraftig og klimavennlig retning

Sammen med våre samarbeidspartnere i Skift har vi nå lansert en nytt skiftnotat, for å dreie norsk matproduksjon i en mer bærekraftig og klimavennlig retning. Partner i Arntzen de Besche, Stein Ove Solberg, er en av medforfatterne bak notatet, som ble presentert for landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Sammen med Norges Gruppen, TINE, BAMA, Yara, Coca-Cola, Nortura og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har Arntzen de Besche bidratt til å gi faglige råd for hvordan vi kan løse utfordringene i matindustrien.

Gjennom felles initiativer ønsker samarbeidspartene å bidra til konkrete og varige endringer innen matindustrien, kutte klimagassutslipp og samtidig styrke konkurransekraften for norsk matproduksjon.

- Skift er en “gjøretank” og dette initiativet demonstrerer hvordan ledende aktører omsetter bærekraft til konkurransekraft, uttaler Bjørn Kjærand Haugland, som leder næringslivsorganisasjonen Skift.

Fem sentrale områder

Gjennom skiftnotatet har partene definert fem hovedområder som er sentrale i omstillingen, og innenfor tre av disse definert konkrete forpliktelser og samarbeidsprosjekter:

Matsvinn: partene forplikter seg til å redusere eget matsvinn med minimum 50 prosent senest innen 2030, og minimum halvparten av dette før 2025.

Emballasje: partene forplikter seg til å sørge for at all ny plast skal være 100% materialgjenvinnbar og bestå av minst 30% resirkulert plastmateriale innen 2025.

Ressurser: partene forplikter seg til kun å benytte fornybar energi innen utgangen av 2030. Restråvarer og matavfall skal ikke gå til forbrenning, med mindre det er nødvendig av trygghetshensyn.

Maten: kosthold i tråd med kostrådene fra Helsedirektoratet.

Teknologi: for et mer bærekraftig matsystem. Endre produksjonsmetoder og ressursbruk i en mer bærekraftig retning.

Du kan lese hele skiftnotatet her.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?