logo

Konkurransetilsynet godkjenner at Nortura får kjøpe Steinsland og Co AS på vilkår

Konkurransetilsynet godkjente i dag Norturas erverv av en kontrollerende eierpost i rugeribedriften Steinsland & Co. AS. Tilsynets vedtak kommer etter en mer enn fire måneder lang saksbehandling.

Konkurransetilsynet konkluderte med at ervervet i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, men valgte likevel å godkjenne transaksjonen etter at Nortura fremsatte forslag til tiltak (forpliktelser) som skal motvirke de angitte konkurransebegrensningene.

Det er sjelden at Konkurransetilsynet godkjenner oppkjøp basert på slike atferdsregulerende forpliktelser. Normalt foretrekker tilsynet strukturelle tiltak, typisk salg av virksomhet.

Arntzen de Besche bistår Nortura i denne saken, både med de konkurranserettslige utfordringene og med de transaksjons- og skatterettslige aspektene.

AdeBs kjerneteam i denne saken består av Stein Ove Solberg og Paul Gunnar Hagelund (konkurranse), Lars H. Hinze og Asgeir Lehmann (M&A) og Eyvind Sandvik (skatt)

Les mer her.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?