logo

Seier i EFTA-domstolen og historisk tap for ESA

Den 21. mars avsa EFTA-domstolen dom i sak mellom vår klient Eviny AS og ESA. Saken gjaldt spørsmålet om ESAs vedtak om at Norge skulle kreve tilbake (påstått) ulovlig statsstøtte fra Eviny, var gyldig. EFTA-domstolen ga Eviny medhold i at vedtaket var ugyldig. ESAs vedtak ble opphevet og ESA ble pålagt å dekke Evinys sakskostnader.

Kjernen i saken har vært om Eviny-konsernet gjennom en årrekke har mottatt et for høyt vederlag (og dermed ulovlig statsstøtte) for drift, vedlikehold og eierskap til veilysene i Bergen kommune.

I juni 2022 fattet ESA vedtak om at Eviny hadde mottatt ulovlig statsstøtte fra Bergen kommune. Sensommeren 2022 ble Arntzen de Besche engasjert for å gjennomgå saken og etter hvert inngi stevning mot ESA.

Sakskomplekset har vært omfattende, og mange i Eviny og Arntzen de Besche har bidratt. Kjerneteamet hos Arntzen de Besche har vært Svein Terje Tveit, Berit Solseth, Håvard Sandnes og Paul Gunnar Hagelund (nå hos Yara).

Andre sentrale bidragsytere i saken for EFTA-domstolen har vært Oslo Economics, Boldt Communications og Gleiss Lutz (Brussel).

Dette er første gang ESA taper en slik statsstøttesak i EFTA-domstolen. Denne saken og den kommende treningssentersaken i Høyesterett, er med på å sette statsstøtte på dagsorden ute og hjemme. Vi ser fram til fortsettelsen.

Lenke til pressemelding: EFTA Court
Lenke til dom: EFTA Court

For spørsmål knyttet til konkurranse- og statsstøtterett ta kontakt med Svein Terje Tveit, Berit Solseth eller Stein Ove Solberg.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?