logo

Helsenæringen

Lovgivningen innenfor legemiddel- og medisinsk utstyrsindustrien er omfattende, kompleks og i stadig endring. Vårt team har betydelig erfaring innen sektoren, og samarbeider tett med anerkjente spesialister internt på tilgrensende områder som konkurranserett, offentlige anskaffelser, markedsføringsrett, immaterialrett, forvaltningsrett, selskapsrett og kontraktsrett.

Rådgivning fra oss

Vi bistår med juridisk og strategisk rådgivning, og bistand i forbindelse med transaksjoner og tvister. Våre klienter er alt fra nyoppstartede bedrifter til store etablerte nasjonale og internasjonale aktører. Vi bistår innenfor alle grener av life science-sektoren og gir råd knyttet til

  • offentlige anskaffelser
  • lisens-, forsknings- og utviklingsavtaler
  • norske offentligrettslige forhold
  • kontraktsrett
  • helseteknologi/IKT-plattformer
  • transaksjoner, kapitalinnhenting, fusjoner, fisjoner og oppkjøp
  • patenter
  • immaterialrett/IPR
  • tvister; forføyninger på anskaffelser, patenter, myndigheter

Det oppstår en rekke juridiske problemstillinger når man ønsker å lansere et legemiddel eller medisinsk utstyr på markedet. Våre klienter har behov for råd i forbindelse med klinisk testing, merking, prising, markedsføring, import/eksport, tilvirkning og grossistvirksomhet. I tillegg kommer en rekke særskilte problemstillinger i forbindelse med bioteknologi.

Vi håndterer komplekse forhold og gjør de oversiktlige, blant annet gjennom en god dialog med offentlige organer som for eksempel Statens Legemiddelverk, når det kommer til tillatelser på ulike nivåer, tilsyn og rapportering.

Kjernekompetanse på offentlige anskaffelser og konkurranserett

Virksomheter som ønsker å selge sine produkter i Norge, gjør dette gjennom offentlige anbud. Vi har et stort team av advokater som i tillegg til inngående bransjekompetanse, også har spisskompetanse på offentlige anskaffelser og konkurranserett. De konkurranserettslige problemstillingene aktørene møter er særlig knyttet til modeller for prising, parallelleksport eller distribusjonskontrakter.

Rettighetsbeskyttelse og IP-strategi

Å posisjonere seg i rettighetsjungelen krever at man har en god IP-strategi, som blant annet skal sikre nødvendig hemmelighold, avtaler med samarbeidspartnere og sørge for riktig og tydelig fordeling av rettigheter, i tillegg til at patenter, varemerker og design må registreres. Vi har ledende kompetanse innen IP-strategi og rettighetshåndtering, og hjelper deg med å optimalisere de verdiene som ligger i bedriftens immaterielle eiendeler.

Dette kan du forvente av oss

Hos oss møter du et faglig dyktig team med lang erfaring innenfor sektoren. Vi har god innsikt i de aktuelle reguleringene både nasjonalt og globalt, og har i tillegg god kommersiell og teknisk forståelse for selskapene, produktene og markedet de operer i.

Vi får raskt oversikt over situasjonen og kan settes sammen det teamet som best kan hjelpe.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?