logo

Mat og næringsmidler

Mat og næringsmidler er en av de største industriene innen norsk næringsliv. Industrien er omfattende regulert, og med en rekke særreguleringer. Regelverket bygger i hovedsak på EU/EØS-rett og er i stadig utvikling. Vi bistår våre klienter gjennom hele verdikjeden, fra produksjon og transport til salg og markedsføring.

Rådgivning fra våre advokater

Våre advokater bistår med rådgivning knyttet til alle virksomhetens relasjoner som ansatte, leverandører, kunder, konkurrenter, og myndigheter. Vi bistår med alle rettslige aspekter som må ivaretas i de ulike grensesnittene:

  • Oppkjøp og transaksjoner
  • Vekst og finansiering
  • Offentlige reguleringer
  • Vertikale og horisontale avtaler
  • Markedsførings- og salgssiden

Våre spesialister bistår både norske og internasjonale klienter, og representerer flere av de største produsentene og distributørene av mat og næringsmidler i Norge innen meierivarer, kjøttvarer, drikkevarer og andre sentrale kategorier. Vi bistår i tillegg ledende aktører i helsenæringen. Vi har lang erfaring med å bistå klienter overfor norske mat- og forbrukermyndigheter som Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruksdirektoratet, Mattilsynet og Forbrukerombudet, samt Konkurransetilsynet og andre sentrale myndighetsorganer.

Kontraktsforhandlinger

Vi jobber med blant annet salgs- og leverandøravtaler, distribusjonsavtaler, årsavtaler, forskningsutviklingsavtaler, produksjonssamarbeid og oppfølging av forpliktelser og økonomiske ytelser. Våre advokater bistår regelmessig i årlige forhandlinger, anbud, samt med annen dialog om pris, kvalitet, distribusjon, kategoristyring og annet. Ved behov håndterer vi også tvister i samarbeid med andre fagavdelinger internt, og tvisteavdelingen.

Hva du kan forvente av oss

Mat- og næringsmiddeljuss har en rekke tilgrensende fagområder. Vi har et solid tverrfaglig miljø med sterk kompetanse på fagområder som markedsrett, konkurranserett, offentlige anskaffelser, generell EØS-rett, alminnelig forvaltningsrett, skatterett, kontraktsrett, tvist og M&A. I tillegg til dette har vi et solid internasjonalt nettverk som vi ofte trekker på ved grenseoverskridende prosjekter, eller der det er behov for det.

Hos oss får du en hovedkontakt som du forholder deg til. Vi setter inn den advokaten som best kan hjelpe deg. Kort sagt: Hos oss har du alltid rett ekspert på rett oppdrag til rett tid.

Aktuelt

Se alle

18. desember 2023

Nytt forslag om forbud mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen

Regjeringen kom fredag 15. desember med et nytt forslag til forskrift om forbud mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen, et drøyt år etter at forrige forslag møtte massiv motstand fra bransjen. Det nye forslaget vil rette seg mot både leverandører og grossister i dagligvarebransjen, og forbyr aktører med relativ markedsmakt å kreve ulike innkjøpsbetingelser for likeverdige ytelser, dersom forskjellene begrenser eller er egnet til å begrense konkurransen.

16. august 2022

Arntzen de Besche er på plass i Arendal!

Den nye åpenhetsloven, EUs taksonomi, grønne innkjøp, bærekraft i bygg-, anlegg og eiendomsbransjen, hydrogensatsing i Norge og fremtidens mat og landbruk er blant temaene på de nærmere 1 700 arrangementene under årets Arendalsuka. Vårt team er på plass sammen med vår partner Skift-Næringslivets klimaledere, og ser frem til å delta i samtaler og diskusjoner med sentrale aktører, venner og bekjente.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?