logo

Arntzen de Besche er på plass i Arendal!

Den nye åpenhetsloven, EUs taksonomi, grønne innkjøp, bærekraft i bygg-, anlegg og eiendomsbransjen, hydrogensatsing i Norge og fremtidens mat og landbruk er blant temaene på de nærmere 1 700 arrangementene under årets Arendalsuka. Vårt team er på plass sammen med vår partner Skift-Næringslivets klimaledere, og ser frem til å delta i samtaler og diskusjoner med sentrale aktører, venner og bekjente.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli i år, og er tema for flere arrangement under Arendalsuka.

Formålet med Åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Mange virksomheter har allerede startet forberedelsene. Åpenhetsloven var også tema da Arntzen de Besche, i samarbeid med Statkraft og Boldt Partners, arrangerte grønn uke tidligere i år.

For en oversiktspresentasjon om lovens krav og grunnleggende tips til aktsomhetsvurderingene, risiko-plassering og kravene knyttet til åpenhet, ta kontakt med Solfrid Haaskjold Brænd eller Susanne Munch Thore.

Taksonomi og bærekraft i bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen

EUs taksonomi er tema for flere av arrangementene, og vi ser frem til følgende:

16. august
  • Om FNs bærekraftsrapporter - utslippene må ned (arrangør: CICERO).
  • Hvordan kan Norge halvere utslippene fra bygg, anlegg og eiendom (arrangør: 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen)
  • Er offentlige byggeprosjekter en bremsekloss for grønn omstilling av næringslivet? (Arrangør: KS)
17. august
  • Grønnvasking og bærekraftskommunikasjon (arrangør: Kruse Larsen).

EU-taksonomien definerer bærekraftige økonomiske aktiviteter og for å nå sine ambisiøse klimamål er EU helt avhengig av at kapitalen kanaliseres til de grønne og bærekraftige aktivitetene. Taksonomien skal hjelpe investorer med å investere i reelle bærekraftige bedrifter, samtidig som selskapene kan vente seg rimeligere finansiering og gode muligheter for å kunne promotere seg som grønne.

Ønsker du en oversiktspresentasjon og mer informasjon om taksonomien, ta kontakt med Karl Rosén.

For mer informasjon om bærekraft i bygg-, anlegg og eiendomsbransjen ta kontakt med Stian Heimdal eller Marianne Raa Bjaaland.

Grønne innkjøp

Grønne innkjøp er temaet for over ti arrangementer, blant annet:

17. august
  • Grønne mål – Grå innkjøp (arrangør: Svanemerket)

Grønne innkjøp har en positiv innvirkning på klima, miljø og mennesker, og skaper grønn konkurransekraft. Grå innkjøp fokuserer kun på pris, og man risikerer og å få leverandører som ikke vektlegger klima, miljø og menneskerettigheter.

I samarbeid med Skift-Næringslivets klimaledere har Arntzen de Besche lansert grønne innkjøp. Vi oppfordrer alle til å lese og signere 10 prinsipper for grønt innkjøpsvett. Prinsippene er ment som en enkel veileder som alle virksomheter kan strekke seg etter.

For en oversiktspresentasjon over anskaffelsesregelverkets krav til grønne innkjøp og hvordan stille gode miljøkrav, ta kontakt med Svein Terje Tveit eller Gro Amdal.

Hydrogensatsing i Norge

Norges muligheter for ny industri, verdiskaping og arbeidsplasser innenfor verdikjeden for hydrogen, er tema for et rekordhøyt antall arrangementer under årets Arendalsuka. Norsk Hydrogenforum er vertskap for to av arrangementene:

16. august
  • Hvordan få hydrogenkjøretøyene på veien?
17. august
  • Hvordan kan hydrogen og ammoniakk bidra til utslippsfri næringsutvikling i maritim sektor?

Arntzen de Besche er stolt medlem av Norsk Hydrogenforum, og støtter fokuset på nye og bærekraftige industrier i Norge.

For mer informasjon om det regulatoriske rammeverket for hydrogen, ta kontakt med Alexander Myklebust eller Odd-Harald Wasenden. For en oversiktspresentasjon over mulighetene til å motta statsstøtte for prosjekter knyttet til hydrogen, ta kontakt med Svein Terje Tveit.

Fremtidens mat og landbruk

Mat og landbruk er et annet viktig tema under Arendalsuka. Matbransjen spiller en viktig rolle i omstillingen av et mer bærekraftig matsystem. Samtidig har vi ikke sett tilsvarende inflasjon på flere tiår, og flere politiske partier og medier har i lengre tid tatt til orde for sterkere regulering av verdikjeden for mat.

16. august
  • Orkla inviterer til diskusjon om Mat for fremtiden.
17. august
  • Nortura inviterer til diskusjon om matprodusentenes ansvar.

Arntzen de Besche har engasjert seg i fremtidens mat og landbruk i samarbeid med Skift-Næringslivets klimaledere, og flere av de sentrale aktørene i norsk mat og landbruk. Sammen har vi forfattet et skiftnotat som du kan lese her.

For mer informasjon om regelverk, bærekraft og konkurranse innen mat og landbruk ta kontakt med Stein Ove Solberg.

Kraftmarked og infrastruktur

Kraftmarkedet, strømprisen og behovet for utbygging av kraftproduksjon og infrastruktur, som ledd i det grønne skiftet, er kanskje det aller mest engasjerende temaet i samfunnsdebatten for tiden. Arendalsuka sitt program bærer også preg dette, blant annet med en lang rekke arrangementer på «Fornybarbåten» Legacy of the Fjords, i regi av Energi Norge.

For mer informasjon om regulatorisk rammeverk og hvordan alt henger sammen i kraftmarkedet – ta kontakt med Alexander Myklebust eller Odd-Harald Wasenden.

Vi gleder oss over å kunne delta i den bredere samfunnsdebatten og ser frem til en fortsatt strålende uke her i Arendal!

Vil du ta en kaffe eller en prat? Ta kontakt med Arendalsteamet:

Odd-Harald Wasenden

Aleksander Myklebust

Hanna Raanes

Svein Terje Tveit

Marianne Raa Bjaaland


Les mer om Arendalsuka og programmet her.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?