logo
Solfrid Haaskjold Brænd

SenioradvokatOslo

Solfrid Haaskjold Brænd

Solfrid bistår klienter med Bærekraft (ESG) og da særlig med compliance, etterlevelse og rapportering. Hun er godt oppdatert på regelverk knyttet til åpenhet i leverandørkjeder og bistår norske og utenlandske klienter med aktsomhetsvurderinger (due diligence), kartlegging av risiko og overholdelse av åpenhetsplikten. Solfrid har den senere tid jobbet mye opp mot internasjonale regelverk fra OECD, FN og nytt direktiv fra EU om Corporate Sustainability. I tillegg har Solfrid god kjennskap til selskapsrapportering, også etter internasjonale standarder som GRI.

Siden Solfrid startet i firmaet i 2011 har hun i hovedsak bistått med generell kontraktsrett og erstatningsrett, og har ført flere saker for domstolene som involverer store krav om erstatning. De senere år har hun prosedert saker om profesjonsansvar, styreansvar og erstatning i og utenfor kontrakt. Hun har god kunnskap om de ulike tvisteløsningsmekanismene og arbeider mye med konkrete bevisvurdering både i og utenfor tvistesaker.

Solfrid setter seg raskt inn i problemstillinger og er grundig i arbeidet. Hun er opptatt av å ha god fremdrift og styring i prosjektene. Hennes brede kompetanse gjør det mulig å jobbe tverrfaglig.

Siden 2011 har Solfrid vært tilknyttet gruppen for Skatt og Avgift. Hun har derfor erfaring med rettssaker og forvaltningssaker innenfor selskapsskatt, personskatt og internasjonal skatt.

Solfrid har spisskompetanse på stiftelsesrett og har bistått i omdannelsesprosesser, rettsprosesser og med generell rådgivning til styret.

Erfaring

2017 -

Arntzen de Besche

Senioradvokat

2014 - 2017

Arntzen de Besche

Fast advokat

2011 - 2014

Arntzen de Besche

Advokatfullmektig

Utdanning

2005 - 2011

Universitetet i Oslo

Master i rettsvitenskap

2010

University of Edinburgh

Contract law / Company Law

2003 - 2005

Universitetet i Oslo

Statsvitenskap

Aktuelt

Se alle

31. mai 2021

Nyhetsbrev: Næringsdrivende stiftelser skal etter nytt lovforslag ha «erverv som formål»

Nærings- og fiskeridepartementet har arbeidet lenge med Stiftelseslovutvalgets forslag til ny stiftelseslov som ble overlevert den 21. oktober 2016 (NOU 2016: 21). Selv om det lå utenfor utvalgets mandat, ble det i utredningen likevel fremhevet at reglene for stiftelsers skatteplikt var uklare. Departementet ønsker nå å skape større klarhet i regelverket, og har sendt et nytt lovforslag ut på høring. Det mest radikale forslaget går ut på at stiftelser ikke skal kunne drive skattepliktig næringsvirksomhet direkte i stiftelsene. Ett av hovedmotivene bak lovforslaget har vært å identifisere skattbar inntekt og verdier.
0/0