logo
Odd-Harald B. Wasenden

Partner / Dr.jurisOslo

Odd-Harald B. Wasenden

Odd-Harald er anerkjent som en av Norges fremste advokater innenfor fornybar energi- og klimarett, og jobber bredt innenfor energirett, kontraktsrett, børs- og verdipapirrett og miljørett. Han er Dr. juris fra Universitetet i Oslo med avhandlingen «Energimarkedsrett», og har over 20 års erfaring som advokat med fornybar energi som spesialområde.

Som rådgiver innen energisektoren har Odd-Harald bistått en rekke norske og internasjonale aktører med kontraktsrettslige saker, reguleringsspørsmål, transaksjoner og tvisterHan har også omfattende erfaring fra «in-house» arbeid fra Statnett og Nasdaq.

Odd-Harald har bred og inngående kjennskap til bransjen og setter seg raskt inn i rammebetingelsene som gjelder for de ulike sakene han jobber med. Som rådgiver er han analytisk og har en evne til å se både de juridiske, operative, politiske og teknologiske perspektivene for å gi råd som virkelig utgjør en forskjell for klientene.

Siden mai 2020 har Odd-Harald vært tilknyttet handelshøyskolen BI som Adjunct Executive in Residence, der han særlig arbeider med programmet Executive Master in Energy Management.

Han publiserer jevnlig større og mindre akademiske arbeider innen energi- og klimarett og benyttes mye som foredragsholder i ulike fora.

Odd-Harald har markedsledende kompetanse og forståelse knyttet til norske og Europeiske regulatoriske forhold og rammebetingelser for elektrisitetsbransjen. Han har også spesialkompetanse knyttet til finansmarkedsregulering og gir bistand i forbindelse med handel med energi, utslippskvoter og finansielle instrumenter. Han har også en bred klima- og miljørettslig praksis og har omfattende erfaring med kvotehandel og CCS.

very knowledgeable of both law and our business processes, which adds significant value and possibility to directly apply his advice. He has knowledge of both electricity and financial law which is unique and very valuable for us

Klient, Legal 500, 2022

Erfaring

2021 -

Handelshøyskolen BI

Adjunct Executive in Residence (20% stilling)

2020 -

Arntzen de Besche

Partner

2019

Nasdaq Oslo

Internjurist (via Wiersholm)

2015 - 2018

Statnett SF

Internjurist (via Wiersholm)

2013 - 2019

Wiersholm

Senioradvokat

2009 - 2013

Wiersholm

Partner

2007 - 2009

Wiersholm

Senioradvokat

2001 - 2007

Wikborg Rein & Co

Fast advokat

2002 - 2006

Universitetet i Oslo

Universitetsstipendiat

1998 - 2001

Wikborg Rein & Co

Advokatfullmektig

1995 - 2000

Universitetet i Tromsø

Ulike undervisningsoppdrag innen jus

1999

Allen & Overy (London)

Trainee solicitor (via Wikborg Rein & Co)

1996 - 1997

Universitetet i Tromsø

Vitenskapelig assistent

1988 - 1993

Sjøforsvaret

Operativ offiser Kystartilleriet

Utdanning

2003 - 2006

Universitetet i Oslo

Dr.juris

1991 - 1998

Universitetet i Tromsø

Cand.jur.

1989 - 1991

Sjøforsvaret

Operativ linje, samfunnsfaglig spesialisering

1987 - 1988

Befalsskolen for Kystartilleriet

Operativ linje

Rankinger

2022

Chambers, Elektrisitet

Band 3

2022

Legal 500, Elektrisitet og fornybar energi

Recommended (rangert av Legal 500 siden 2020)

Aktuelt

Se alle

10. november 2022

Høstkonferansen: Fornybarsatsing i krevende tider

For 12. gang arrangerte vi Høstkonferansen i samarbeid med NORWEA. Konferansen som løfter frem politikk og rammevilkår for vindkraft, har blitt en av landets viktigste møteplasser for sentrale aktører innen politikk, nærings- og organisasjonsliv. I år var større forutsigbarhet for investeringer i fornybarprosjekter, og forslaget til ny grunnrenteskatt noe av det som opptok aktørene i bransjen.

28. september 2022

Nyhetsbrev: Regjeringen med planer om å hente inn mer til fellesskapet, når naturressurser stilles til rådighet

Regjeringen presenterte 28. september 2022 sine planer om å hente inn til fellesskapet mer av verdiene som skapes når naturressurser stilles til rådighet. Gjennom innføring av grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft, økning i grunnrenteskatten på vannkraftproduksjon og en ekstraordinær avgift på vind- og vannkraft grunnet de svært høye strømprisene ønsker regjeringen å øke skatteinntektene med ca. 33 milliarder kroner årlig.

16. august 2022

Arntzen de Besche er på plass i Arendal!

Den nye åpenhetsloven, EUs taksonomi, grønne innkjøp, bærekraft i bygg-, anlegg og eiendomsbransjen, hydrogensatsing i Norge og fremtidens mat og landbruk er blant temaene på de nærmere 1 700 arrangementene under årets Arendalsuka. Vårt team er på plass sammen med vår partner Skift-Næringslivets klimaledere, og ser frem til å delta i samtaler og diskusjoner med sentrale aktører, venner og bekjente.

16. november 2021

Fullt hus på Høstkonferansen

I over ti år har Arntzen de Besche og Norwea sammen arrangert den årlige høstkonferansen om politikk og rammevilkår for vindkraft. Konferansen har befestet seg som en av de viktigste møteplassene for sentrale aktører innen politikk, næringsliv og organisasjonsliv. Det var som vanlig trangt om plassen da spydspissene i bransjen ga et overblikk på utviklingen innen vindkraft, og havvind spesielt.

19. oktober 2021

Solid rekruttering og sterk vekst for Kapitalmarked i Arntzen de Besche

I løpet av de tre første kvartalene av 2021 kunne teamet i M&A- og Kapitalmarkedsavdelingen skilte med en omsetningsvekst på 40 prosent, sammenlignet med samme periode året før. Solid rekruttering av dyktige advokater de siste 3 årene har styrket bredde- og bransjekompetansen som kreves i en hverdag med stadig mer komplekse oppdrag. I tillegg til gode økonomiske resultater, har teamet også gjort seg bemerket hos det globale ratingbyrået IFLR1000, som nylig rangerte Arntzen de Besche i Tier 2, som er nest øverste nivå, innenfor Capital Markets Debt og Capital Markets Equity.

5. juli 2021

Odd-Harald Wasenden bidrar til boken «Klimarett»

Odd-Harald Wasenden fra Arntzen de Besche har skrevet et kapittel i den nye boken «Klimarett». Mot 2030 skal utslipp av klimagasser reduseres vesentlig, både globalt og i Norge. For å møte denne oppgaven er det utviklet et omfattende internasjonalt og nasjonalt regelverk, og nye saker kommer for domstolene. Gjennom 26 kapitler gir denne boken for første gang en samlet og ajourført behandling av dette nye rettsområdet. Bokens redaktør er professor emeritus Hans Christian Bugge og den gis ut av Universitetsforlaget.

18. juni 2021

Nyhetsbrev: Regjeringens "veikart for hydrogen" - veien til en hydrogenøkonomi?

Regjeringen offentliggjorde 11. juni den etterlengtede stortingsmeldingen om energi med tittelen «Energi til arbeid». Dokumentet adresserer fundamentale forutsetninger for utviklingen av hele energisektoren fremover. Som en del av meldingen har Regjeringen utarbeidet et «veikart» for hydrogen, som det har vært store forventninger til. Vi sammenfatter i dette nyhetsbrevet alt du trenger å vite om veikartet.

2. juni 2021

BI ansetter Arntzen de Besche-partner Odd-Harald B. Wasenden

Dr. juris Odd-Harald B. Wasenden trer inn i en deltidsstilling (20 %) som Adjunct Executive in Residence ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI. Wasenden vil fortsatt være partner i Arntzen de Besche og sentral i firmaets videre satsning innenfor fornybar energi.

7. mai 2021

Arntzen de Besche inngår samarbeidsavtale med Norsk Hydrogenforum

Vi gleder oss over å ha inngått en samarbeidsavtale med Norsk Hydrogenforum (NHF) som har i overkant av 60 medlemmer fra norsk industri, universiteter og forskningsinstitutter samt andre organisasjoner med interesse for hydrogen. Organisasjonen skal fremme de miljømessige fordelene ved å anvende hydrogen som energibærer.
0/0

Hva har vi gjort

Arntzen de Besche bistår Norsk Industri

Grønn energi er i rivende utvikling - en utvikling som Arntzen de Besche ønsker å være del av og pådriver for. Vi har de siste månedene hatt gleden av å bidra til den nye rapporten om rammeverk om offshore havvind som Norsk Industri v/ Arbeidsutvalget for fornybar energi til havs har laget.
0/0