logo

Høstkonferansen: Fornybarsatsing i krevende tider

For 12. gang arrangerte vi Høstkonferansen i samarbeid med NORWEA. Konferansen som løfter frem politikk og rammevilkår for vindkraft, har blitt en av landets viktigste møteplasser for sentrale aktører innen politikk, nærings- og organisasjonsliv. I år var større forutsigbarhet for investeringer i fornybarprosjekter, og forslaget til ny grunnrenteskatt noe av det som opptok aktørene i bransjen.

Norwea og Energi Norge slår seg sammen

Konferansen ble sparket i gang med nyheten om at Norwea og Energi Norge slår seg sammen til Fornybar Norge. Administrerende direktører i begge selskapene, Åslaug Haga og Knut Kroepelien, har stor tro på at de blir mer slagkraftige sammen. Den nye organisasjonen skal være operativ fra 1. januar 2023.

- Fornybar energi byr på fantastiske muligheter for Norge. Vi har ressursene, teknologiene og kompetansen til å skape arbeidsplasser og grønn vekst over hele landet. Fornybar Norges viktigste oppdrag blir å jobbe for at Norge griper disse mulighetene med begge hendene, sa Åslaug Haga.

Fornybar Norge skal representere hele kraftbransjen i en og samme organisasjon.

- Det er slutt på den tiden vi diskuterte hvilke teknologier vi skulle satse på. Nå gjelder det å satse på alt som er fornybart. Skal Norge nå sine klimaforpliktelser, trengs det mer fornybar energi, sa Knut Kroepelien.

Vindkraft – ikke et mål i seg selv

I sitt foredrag var Åslaug Haga tydelig på at vindkraft ikke er et mål i seg selv, men at det er en enestående mulighet for grønne arbeidsplasser i en karbonnøytral verden.

Hun løftet også frem svakhetene ved den tidligere satsingen på landvind, hvor bransjen og myndighetene ikke klarte å få den lokale aksepten som kreves for å gjennomføre denne typen prosjekter. Resultatet har vært en treårig konsesjonspause og et steg tilbake for satsingen på landvind. Hun understreket derfor viktigheten av å jobbe systematisk for å unngå å havne i samme situasjon.

- Da må vi for det første skape en bredere forståelse i opinionen, om behovet for kraft. Vi må drøfte sameksistens på et tidligere tidspunkt for å unngå arealkonflikt. Vi må ta bærekraft på dypeste alvor og vi må bygge opp en ny norsk leverandørindustri som gi regional verdiskaping. Og ikke minst, må vi bidra til innovasjon, sa hun.

Det norske havvindeventyret på randen av gjennombrudd?

På delen av konferansen som var viet til havvind, fikk vi høre representanter fra Norwea, Siemens Gamsea, Aker Offshore Wind og Equinor. De snakket om dagens situasjon og om spenningen knyttet til tildelingskriteriene – som ventes på høring om kort tid.

Siemens Gamsea leverer turbiner, og administrerende direktør, Ben Bjørke, tegnet en nokså dystert bilde av situasjonen på leverandørsiden. Samtidig løftet han frem havvind som en viktig satsing dersom EU skal klare å kvitte seg med avhengigheten til russisk gass.

Det er imidlertid store underliggende økonomiske og strukturelle problemer som preger industrien, og som i verste fall kan føre til krakk og en bølge av konkurser.

- Årsakene til at vindindustrien kan kollapse, er at alle delene av verdikjeden opplever massive økonomiske tap som følge av kostnadsøkninger som ikke er priset inn i kontraktene. Dette skyldes blant annet pandemien og nå krigen i Ukraina, sa han.

For leverandørene ligger håpet i at Norge og Europa gjør sine ambisjoner til en pipeline av konkrete prosjekter, som gir større forutsigbarhet på hvilke prosjekter som settes i gang fra år til år, og som gjør det lettere for aktørene å utvikle og fordele kapasitet.

Tildelingskriteriene er avgjørende for å utvikle en bærekraftig fremtid

De fleste uttrykte stor spenning til tildelingskriteriene som er ventet i desember 2022. Bærekraftsdirektør i Aker Offshore Wind, Ingrid Lomelde, sa blant annet at tildelingskriteriene er viktige for å sikre bærekraftig kraftproduksjon. Hun fikk støtte av Daniel Rogstad, Head of Offshore Wind BD i Equinor, som håper at bærekraft er en av de tildelingskriteriene som kommer på høring.

- I tillegg til dette håper vi at gjennomføringsevne, erfaring, kompetanse og realistiske utviklingsplaner vil telle med ved vurderingen av hvem som får tildeling, sa han.

Alle er enige om at havvind har et enormt stort potensial, med store ressurser, leverandører i verdensklasse og etterspørsel etter kraft både her hjemme og hos våre naboland.

- Men vi trenger å skalere opp, og vi trenger en industrialisering av bransjen i Norge, sa Rogstad.

Også Bjørke løftet frem fire ting som vil være viktig for dem som leverandører.

- I anbudsprosessene må det legges inn en dynamisk inflasjonskompensasjon. Vi må også unngå auksjoner som ikke har kvantitative kriterier, og man bør premiere de som har bidratt til utviklingen på området, som for eksempel resirkulerbare elementer, sa han.

Ser nye muligheter for landbasert vindkraft

Gaute Tjensvoll, teknisk sjef i Fred Olsen Renewables var svært positiv til hvordan vindkraftsatsingen kan gjøres enda bedre. Han løftet frem tre hovedområder.

For det første kan man installere turbiner med mindre miljømessig fotavtrykk. Resirkulering av turbinblader var et annet område, der karbon- og glassfiberkompositter i økende grad brukes for å oppnå større energieffektivitet i flere industrier, som for eksempel til båt, bil og fly.

I tillegg til dette løftet han frem hybrid produksjon av fornybar energi i alpine forhold. Norge har en topografi som gjør at sol- og vindressurser sammenfaller på samme areal. Hybride kraftverk vil derfor kunne utnytte både sol og vindforhold, og derfor bidra til enda bedre utnyttelse enn hver for seg.

Konferansen ble avrundet med paneldebatt med Lars Haltebrekken fra SV, Heidi Nordby Lunde fra Høyre, Sveinung Rotevatn fra Venstre og Mani Hussaini fra Arbeiderpartiet. Debatten dreide seg om regjeringens forslag til skjerpet beskatning av kraftbransjen, som også får konsekvenser for vindkraftprodusenter.

Det kom tydelig frem at politikerne nå er godt orientert om de utfordringene forslagene kan medføre for bransjen. Arbeiderpartiets representant gav uttrykk for at man lytter til de innspillene som kommer og er forberedt på å gjøre justeringer.

Foredragsholdere:

Åslaug Haga, administrerende direktør, Norwea

Knut Kroepelien, administrerende direktør, Energi Norge

Sigrun Aasland, daglig leder, Zero

Kristin Berg Nergaard, senior principal consultant, DNV

Aleksander Dypvik Myklebust, advokat, Arntzen de Besche

Ben Bjørke, administrerende direktør, Siemens Gamesa

Ingrid Lomelde, head of sustainability, Aker Offshore Wind/ Mainstream

Daniel Rogstad, head of offshore wind, Equinor

Øistein Schmidt Galaaen, direktør, Norwea

Truls Gulowsen, leder, Naturvernforbundet

Gaute Tjensvoll, technical manager, Fred Olsen Renewables

Olav Magnus Linge, Head of Government Affairs Norway, Hydro

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?