logo
Aleksander Rygh Pedersen

Kontaktinformasjon

Kompetanseområder

SenioradvokatTrondheim

Aleksander Rygh Pedersen

Aleksander er spesialisert innen selskapsrett og M&A. Han bistår klienter i alle typer transaksjoner, fra mindre oppkjøp og salg til større strategiske avtaler. Siden han begynte i Arntzen de Besche i 2018, har han ledet flere transaksjonsprosesser.

Aleksander bistår også jevnlig venturefond og oppstartsselskaper i ulike vekstfaser, og tilbyr due diligence-tjenester, kontraktsutforming og annen generell og strategisk rådgivning. Han har erfaring med aksjonærtvister og rettssaker etter gjennomførte transaksjoner, og håndtering av garantikrav.

Aleksander mottar regelmessig positiv tilbakemelding fra våre klienter. I forbindelse med en ventureinvesteringsprosess ble han beksrevet som "veldig profesjonell, rask og effektiv".

I tillegg til å bistå klienter, er Aleksander styreleder i Gnist Capital AS, et pre-såkorn investeringsfond basert i Trondheim.

Aktuelt

Se alle

5. mai 2023

Høyesterett avklarer rekkevidden av tvangsfullbyrdelsesloven §13-14

I forrige uke avsa Høyesterett dom i en prinsipelt viktig sak om tvangsfullbyrdelse av plikten til å stemme på generalforsamling i aksjeselskaper. Høyesterett slår fast at en plikt til å stemme på en bestemt måte kan tvangsfullbyrdes ikke bare med løpende mulkt, men også ved at saksøkeren eller namsmannen stemmer for saksøktes aksjer.

10. november 2022

Høstkonferansen: Fornybarsatsing i krevende tider

For 12. gang arrangerte vi Høstkonferansen i samarbeid med NORWEA. Konferansen som løfter frem politikk og rammevilkår for vindkraft, har blitt en av landets viktigste møteplasser for sentrale aktører innen politikk, nærings- og organisasjonsliv. I år var større forutsigbarhet for investeringer i fornybarprosjekter, og forslaget til ny grunnrenteskatt noe av det som opptok aktørene i bransjen.
0/0

Hva har vi gjort

Arntzen de Besche har bistått Armaturjonsson med kjøp av TermoRens AS

Vi er stolte over å ha bistått som juridisk rådgiver for Armaturjonsson, som har 50 års erfaring med norsk byggebransje, og tilbyr systemer som skal gjør det så enkelt som mulig å unngå oppblomstring av uønskede bakterier i drikkevannet, og sørge for så lang levetid og effektiv drift som mulig på alle installasjoner av vannbaserte varme- og kjøleanlegg i alle typer bygg.

Arntzen de Besche har bistått Strise AS med emisjon

Vi gratulerer Strise AS med en vellykket emisjon, som resulterte i 22 millioner i frisk kapital. Vi er stolte over å ha bistått som juridisk rådgiver i denne prosessen. Selskapet som ble etablert i Trondheim, har den senere tiden satset i Sverige og Danmark, og er nå klare for å satse globalt med Strise Global.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?