logo

Arntzen de Besche har bistått BEWI Invest med en transaksjon verdt 2,2 milliarder kroner

Vi er stolte over å ha bistått BEWI Invest som juridiske rådgivere i denne transaksjonen. BEWI Invest har inngått en avtale med aksjonærene i SinkabergHansen (SBH) som representerer 44,4 prosent eierskap. Kjøpesummen er avtalt å være 2,2 milliarder kroner.

BEWI Invest er en norsk industrieier med en portefølje av høy kvalitet som hovedsakelig består av selskaper innen industri, eiendom og sjømat. Selskapet har et langsiktig perspektiv og kan vise til solid verdiskaping og vekst.

SBH er en integrert lakseoppdretter som holder til i Midt-Norge, og har et sterkt finansielt og operativt track-record med en omsetning på 3 487 millioner kroner og EBITDA på 796 millioner kroner i 2022 (proforma).

BEWI Invest uttaler følgende i en pressemelding:

- SBH er et svært attraktivt tillegg til BEWI Invest-porteføljen og en milepæl i den pågående etableringen av en sterk og lønnsom sjømatvirksomhet for å utfylle BEWI Invests øvrige investeringer, hovedsakelig 51 prosent eierskap i industriselskapet BEWI ASA og 43 prosent eierskap i eiendomsselskapet KMCP Properties ASA, begge notert på Oslo Børs.

Kompensasjonen vil bestå av en kombinasjon av kontanter, hybridobligasjoner i BEWI Invest og nyutstedte aksjer i BEWI Invest, der selgerne vil bli betydelige minoritetsaksjonærer i BEWI Invest. Transaksjonen forventes å avsluttes 28. april 2023.

Vårt kjerneteam har bestått av André Michaelsen, Aleksander Rygh Pedersen og Henrik Braavold Johansen.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?