logo

Arntzen de Besche har bistått Armaturjonsson med kjøp av TermoRens AS

Vi er stolte over å ha bistått som juridisk rådgiver for Armaturjonsson, som har 50 års erfaring med norsk byggebransje, og tilbyr systemer som skal gjør det så enkelt som mulig å unngå oppblomstring av uønskede bakterier i drikkevannet, og sørge for så lang levetid og effektiv drift som mulig på alle installasjoner av vannbaserte varme- og kjøleanlegg i alle typer bygg.

Armaturjonsson er heleid av Ernströmgruppen, et familieeid industrikonglomerat som driver, utvikler og erverver godt forvaltede selskaper innenfor en rekke utvalgte nisjer. Ernströmgruppn legger vekt på bærekraft, innovasjon og digitalisering, og gjennom dette ønsker konsernet å bidra til langsiktige og konkurransekraftige virksomheter.

Kjøpet av Termorens er Engströmgruppens andre kjøp i Norge i år, og vil bidra til å styrke konsernets bidrag til FNs bærekraftsmål om rent vann til alle.

Termorens er et norsk selskap som har jobbet for å begrense risikoen for høye konsentrasjoner av bakterier, spesielt legionella, i drikkevannsinstallasjoner i alle typer bygg.

Maria B. Tanemsmo har ledet dette arbeidet, med støtte fra Aleksander Rygh Pedersen.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?