logo

Arntzen de Besche har bistått Frøy Kapital AS og BEWI Invest med etablering av Frøya Laks, og samlokaliseringssamarbeid med Måsøval

Vi er stolte over å ha bistått i etableringen og oppkapitaliseringen av Frøya Laks, som er et samarbeid mellom Helge Gåsøs Frøy Kapital og BEWI Invest. Frøya Laks inngår nå samarbeid med Måsøval om drift av 2 433 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse) som de kjøpte på statens auksjon i 2022.

Partene har intensjoner om et langsiktig samarbeid, og første generasjon vil bli satt i sjø i 2023 og slaktet i 2024.

- Vi er fornøyde med å ha kommet frem til en samlokaliseringsavtale med Måsøval om drift av den anskaffede MTB. Det er rasjonelt for partene at samarbeidet organiseres ved at Frøy Kapital og Bewi Invest etablerer et felles selskap, kommenterer Roger Granheim og Stig Wærnes på vegne av Frøya Laks.

Vi gratulerer alle involverte! Vårt kjerneteam har bestått av Steffen Rogstad, André Michaelsen, Anders Dyrseth, Eyvind Sandvik og Aleksander Rygh Pedersen. 

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?