logo

Fjerner høyprisbidraget, innfører grunnrenteskatt på landvind og «gønner på» med raskere konsesjonsbehandling

Regjeringen Støre la frem sitt forslag til statsbudsjett på fredag 6. oktober 2023. Kraftbransjen kan blant annet glede seg over at høyprisbidraget foreslås fjernet, med effekt fra 1. oktober 2023.

Prosjekter som er satt på vent igangsettes

Høyprisbidraget er en form for særskatt som ble innført høsten 2022. Høyprisbidraget har virket som en ekstra toppskatt på strømsalg der prisen har oversteget 70 øre per kilowattime

Bakgrunnen for innføringen for et år siden var de svært høye strømprisene mot slutten av 2021 og gjennom 2022. Fjerningen av høyprisbidraget vil bane vei for at prosjekter som er satt på vent igangsettes. Lyse har alt fredag formiddag varslet at Røldal-Suldal-prosjektet tas opp igjen fra skuffen.

Raskere konseksjonsbehandling

Regjeringen har videre foreslått friske midler til raskere konsesjonsbehandling av kraft- og nettprosjekter og til fortsatte utredninger og forberedelser for havvind på norsk sokkel. Tidligere i år ble det kjent at NVE har fått i oppdrag å utrede åpning av områdene Sørvest F og Vestavind B og F, med sikte på utlysning i 2025. Fra før er Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II åpnet og utlyst.

Innføring av grunnrenteskatt

For landbasert vindkraft foreslås innføring av grunnrenteskatt med en effektiv sats på 35 %, med virkning fra 1. januar 2024. Skatten foreslås innført som en kontantstrømskatt. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum uttalte fredag at det tas sikte på å utpensle et system der vertskommunene blir sittende igjen med en rimelig del av inntektene. Finansdepartementet antyder at det for kommunene kan bli tale om cirka halvparten av grunnrentebeskatningen.

Langskip-prosjektet

Regjeringen foreslår ellers at det settes av 2,6 milliarder kroner i 2024 til Langskip-prosjektet. Langskip tar sikte på fullskala rensing på sementfabrikken i Brevik og på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud. Utslippene som fanges i Brevik og på Klemetsrud skal lagres på norsk sokkel, i samarbeid med Equinor, Shell og TotalEnergies. Langskip er det mest kostbare enkeltprosjektet som norske myndigheter og norsk industri har iverksatt.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?