logo
Aleksander Dypvik Myklebust

SenioradvokatOslo

Aleksander Dypvik Myklebust

Aleksander er spesialisert i grensekryssende energirett, konstitusjonell rett og internasjonal rett/folkerett, herunder internasjonal investeringsrett (BITs og IIAs) og generell handelsrett. I Arntzen de Besche har Aleksander vært rådgiver på saker knyttet til mellomstatlige kraftkabler og gassrør, energiprosjekter på land, samt drift og utvikling av norsk kontinentalsokkel. Han har videre bistått stater og sentralregjeringer i lavinntektsland/mellominntektsland med oppbygningen og reguleringen av og energisektoren i landene, herunder i forhandlinger med eksisterende og nye lisenshavere og investorer.

Aleksander har lang erfaring fra norsk politikk, blant annet som rådgiver på Stortinget. Granskninger og parlamentariske høringer omgitt stor offentlig interesse er blant Aleksanders kompetanseområder. Som rådgiver for lavinntektsland/mellominntektsland med fremvoksende energisektor har han bygget kapasitet og kompetanse i landenes embetsverk, på direktorat- og departementsnivå. Aleksander holder jevnlig manuduksjoner i folkerett for studenter ved UiO og UiB.

Med sin blanding av sektorspesifikk juridisk ekspertise og bakgrunn fra politikken er Aleksander særlig kvalifisert til å bistå på grensekryssende energiprosjekter og på alle aspekter knyttet til investeringer i fremvoksende økonomier.

Has valuable regulatory grid and infrastructure insight and a very good political understanding.

Klient, Legal 500, 2023

Aktuelt

Se alle

19. januar 2024

Landmark decision in Oslo: PDO approvals invalidated by court

Greenpeace and Natur og Ungdom, two Norwegian environmental organisations, won their lawsuit against the Norwegian state on Thursday 18 January 2024. Oslo District Court handed down a decision which invalidated the Ministry of Energy’s approval of the Plans for Development and Operations for three oil and gas fields on the NCS. The projects in question are Breidablikk, Tryving and Yggdrasil.

20. oktober 2023

Høstkonferansen - et av årets høydepunkter

Den årlige høstkonferansen vi arrangerer i samarbeid med Fornybar Norge, er et av årets høydepunkter. I år var intet unntak. Det var stort oppmøte fra ulike aktører innen fornybarbransjen og de som jobber med land- og havvind.

28. september 2022

Nyhetsbrev: Regjeringen med planer om å hente inn mer til fellesskapet, når naturressurser stilles til rådighet

Regjeringen presenterte 28. september 2022 sine planer om å hente inn til fellesskapet mer av verdiene som skapes når naturressurser stilles til rådighet. Gjennom innføring av grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft, økning i grunnrenteskatten på vannkraftproduksjon og en ekstraordinær avgift på vind- og vannkraft grunnet de svært høye strømprisene ønsker regjeringen å øke skatteinntektene med ca. 33 milliarder kroner årlig.

16. august 2022

Arntzen de Besche er på plass i Arendal!

Den nye åpenhetsloven, EUs taksonomi, grønne innkjøp, bærekraft i bygg-, anlegg og eiendomsbransjen, hydrogensatsing i Norge og fremtidens mat og landbruk er blant temaene på de nærmere 1 700 arrangementene under årets Arendalsuka. Vårt team er på plass sammen med vår partner Skift-Næringslivets klimaledere, og ser frem til å delta i samtaler og diskusjoner med sentrale aktører, venner og bekjente.

16. november 2021

Fullt hus på Høstkonferansen

I over ti år har Arntzen de Besche og Norwea sammen arrangert den årlige høstkonferansen om politikk og rammevilkår for vindkraft. Konferansen har befestet seg som en av de viktigste møteplassene for sentrale aktører innen politikk, næringsliv og organisasjonsliv. Det var som vanlig trangt om plassen da spydspissene i bransjen ga et overblikk på utviklingen innen vindkraft, og havvind spesielt.

18. juni 2021

Nyhetsbrev: Regjeringens "veikart for hydrogen" - veien til en hydrogenøkonomi?

Regjeringen offentliggjorde 11. juni den etterlengtede stortingsmeldingen om energi med tittelen «Energi til arbeid». Dokumentet adresserer fundamentale forutsetninger for utviklingen av hele energisektoren fremover. Som en del av meldingen har Regjeringen utarbeidet et «veikart» for hydrogen, som det har vært store forventninger til. Vi sammenfatter i dette nyhetsbrevet alt du trenger å vite om veikartet.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?