logo

Fullt hus på Høstkonferansen

I over ti år har Arntzen de Besche og Norwea sammen arrangert den årlige høstkonferansen om politikk og rammevilkår for vindkraft. Konferansen har befestet seg som en av de viktigste møteplassene for sentrale aktører innen politikk, næringsliv og organisasjonsliv. Det var som vanlig trangt om plassen da spydspissene i bransjen ga et overblikk på utviklingen innen vindkraft, og havvind spesielt.

Partner i Arntzen de Besche, Espen Bakken, var en av møtelederne og forteller at konferansen har blitt et viktig møtested for bransjen på tvers av selskaper, myndigheter og politiske skillelinjer.

-Det var fantastisk å se det store oppmøtet, og engasjementet fra alle foredragsholderne. Samlet fikk vi en god oversikt over utfordringer og muligheter knyttet til det å utvikle offshore havvind på norsk kontinentalsokkel, forteller han.

BEHOV FOR MER KRAFT

-Alle snakker om den grønne omstillingen, og det grønne skiftet. Men det er veldig få som snakker om at vi kommer til å trenge mer kraft. Enormt mye mer kraft.

Slik innledet Åslaug Haga, administrerende direktør i Norwea, årets konferanse. Behovet for mer kraft ble støttet og tallfestet av Hilde Tonne, konsernsjef i Statnett. Hun kunne fortelle at det er omsøkt 21 000 mega watt nytt forbruk, som innebærer en dobling fra dagens nivå. Vassdrags- og energidirektør i NVE, Kjetil Lund, budskap pekte i samme retning: Industri og elektrifisering driver forbruket opp

I 2021 har vi så langt hatt et rekordforbruk på strøm som gir en pekepinn på behovet for kraft i årene som kommer. Tonne tror havvind vil være en viktig del av energimiksen i tiden fremover, og spår også lave strømpriser i nord frem til 2050.

-Fra Trøndelag og oppover har vi verdens laveste kraftpriser. Hvor er det da lurt å investere, spurte hun retorisk.

HAVVIND, EN NATURLIG FORLENGELSE FOR OLJE- OG GASSNÆRINGEN

Roger Pedersen, spesialrådgiver i Norsk olje og gass, forventer at etterspørselen etter olje og gass vil gå ned i årene som kommer. Han tror satsing på havvind kan bidra til å holde aktivitetsnivået oppe, og samtidig bevare viktige arbeidsplasser. Han trekker frem utviklingen av flytende havvindparker som særlig viktige for å kunne ivareta kompetansen fra petroleumssektoren.

Giles Dickson, administrerende direktør for den europeiske bransjeorganisasjonen Wind Europe, mener også Norge har et betydelig fortrinn i utviklingen av havvind. Her kan Norge bygge videre på havner og infrastruktur i petroleumsnæringen. Men det haster å komme i gang for ikke å bli akterutseilt av andre markeder, sa han.

Dickson hevder også at vindkraft vil være avgjørende for at Europa skal bli klimanøytral innen 2050. Han omtalte Nordsjøen som «the heartbeat of offshore wind», og at området vil være helt sentralt for kraftforsyningen i årene fremover.

NETTRELATERTE SPØRSMÅL MÅ AVKLARES, FØR VI KAN TILDELE HAVVINDOMRÅDER

Det er et av hovedbudskapene fra statssekretær i Olje- og energidepartementet, Amund Vik. Det har vært politisk uenighet frem til nå hvorvidt hvem som skal være ansvarlige for å bygge ut kabler, og hvilke kabler vi skal bygge ut.

-Byggingen av utenlandskabler, slik det har slått ut i det norske markedet er kontroversielt. Den nye regjeringsplattformen sier at vi ikke skal bygge noen nye i den kommende stortingsperioden. Hybridkabler er noe annet, men det er viktig at vi går inn i dette med forsiktighet, sier han.

Vik var også tydelig på at man må lære av feilene som ble gjort i behandlingene av vindkraft på land.

-Vi må skynde oss sakte nok til at prosessene blir gode og problemstillingene knyttet til sameksistens blir avklart på en ryddig måte før utbyggingen starter, forteller han.

POLITISK KONSENSUS OM UTBYGGING AV VINDKRAFT

Sameksistens var også et viktig tema da Høyres, Nikolai Astrup, møtte Arbeiderpartiets, Marianne Sivertsen Næss, til debatt. Advokat i Arntzen de Besche, Aleksander Dypvik Myklebust, ledet debatten.

-Det var en artig samtale, med optimistiske toner fra politikerne. Astrup og Næss var begge klare på at vi bør komme i gang igjen med nye konsesjoner til vindkraft på land. Det tror jeg mange i salen var glade for å høre. Ellers ser det ut til at det er flertall for økonomisk støtte i en eller annen form til de første ordinære havvindprosjektene på norsk sokkel, forteller han.

Når det kommer til subsidier foreslår Myklebust å se nøye på det britene har gjort, som i korte trekk går ut på at staten garanterer en gitt strømpris for de rimeligste og mest effektive prosjektene.

OPTIMISTISK MED TANKE PÅ FREMTIDEN

Partner i Arntzen de Besche, Odd-Harald Wasenden, snakket om de regulatoriske prosessene for havvind, og når vi kan forvente å komme skikkelig i gang. Han pekte blant annet på at det opplagte behovet for grundig planlegging nå må avveies mot behovet for fremdrift. Man kan planlegge seg i hjel både nasjonalt og internasjonalt, men for Norge er det nå viktig å komme i gang – og ikke bli stående på perrongen. Han mener konferansen tegner et positivt bilde for utviklingen av havvind i tiden fremover.

-Det er også stor vilje, både i bransjen og blant politikere og myndigheter, til videre utvikling av vindkraft på land. Hvis vi har gode prosesser som ivaretar de lokale hensynene, verdiskapning lokalt, og ikke minst hensynet til naturvern, vil også vind på land medvirke til å dekke økt kraftbehov fremover, forteller han.

Et bransjepanel bestående av sentrale havvindaktører med interesse i arealene som skal åpnes, bidro med sine anbefalinger om hva som skal til for å få Norge i gang i havvindracet.

FOREDRAGSHOLDERE:

 • Giles Dickinson, CEO, WindEurope
 • Kjetil Lund, vassdrags- og energidirektør, NVE
 • Hilde Tonne, konsernsjef, Statnett
 • Amund Vik (Ap), statssekretær, Olje- og energidepartementet
 • Stein Lier-Hansen, administrerende direktør, Norsk Industri
 • Sjur Bratland, administrerende direktør, Norwep
 • Roger Pedersen, spesialrådgiver næringspolitikk, NOROG
 • Ole Løfsnæs, nordisk energisjef, Alcoa
 • Odd-Harald Wasenden, partner, Arntzen de Besche
 • Geir Ove Karlsen, SVP operations and government affairs, Aker Offshore Wind
 • Arne Eik, business development manager, Equinor
 • Harald Dirdal, partner, Norseman
 • Øyvind Vessia, head of regulatory affairs, market development, Continental Europe, Ørsted


Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?