logo

Høstkonferansen - et av årets høydepunkter

Den årlige høstkonferansen vi arrangerer i samarbeid med Fornybar Norge, er et av årets høydepunkter. I år var intet unntak. Det var stort oppmøte fra ulike aktører innen fornybarbransjen og de som jobber med land- og havvind.

Et stadig tilbakevendende tema for høstkonferansen er hvordan man skal jobbe for økt samfunnsaksept – særlig for landvind. Åslaug Haga var første taler og snakket om denne diskrepansen mellom folks ønsker om minst mulig inngrep i naturen og billig strøm på den ene siden, og det store behovet for kraft som kommer - blant annet av elektrifiseringen – på den andre.

Svein Grotli Skogen beskrev en tilsvarende diskrepans mellom norsk naturpolitikk og Norges forpliktelser internasjonalt, og da særlig Miljødirektoratets rapport om klimatiltak frem mot 2030 som står i kontrast til Montreal-avtalen som ble inngått i 2022.

Noen suksesshistorier

Med dette som bakteppe var det gledelig å høre om prosessene og prosjektene til Troms Kraft, Lebesby kommune og Sogn og Fjordane Energi. Inger Johnsen fra Troms Kraft tok oss med inn i prosessene for ny utbygging av vindkraft, og det grundige arbeidet som blir gjort for å avveie hensyn til miljø, reindrift, naturlandskap og lokalbefolkning.

I Lebesby kommune har de fått befolkningen til å se sammenhengen mellom utbygging av vindkraft og utviklingen av tjenester i kommunen. Kommunen forventer 55 millioner i årlige eiendomsskattinntekter fra kraftanlegget.

Stig Svalheim presenterte Lutelandet vindkraftverk i Sogn og Fjordane, som viser en vellykket prosess med kommunen og lokalbefolkningen, hvor man har brukt tid på å gjøre naturinngrepene så skånsomme som mulig.

Havvind - flere innovative prosjekter

Andre halvdel av konferansen var viet havvind, og innblikk i noen spennende og innovative prosjekter. Gunnar Birkeland fra Source Galileo fortalte om demonstrasjonsprosjektet Goliat Wind utenfor Hammerfest, som tar utgangspunkt i den elektrifiserte Goliat-plattformen. Formålet er å utnytte kabelen som infrastruktur for strøm til land og økt fornybar kraftproduksjon i Finnmark. Foreløpig plan er å bygge tre til fem flytende vindturbiner.

Ole Heggman fra Windcatcher viste frem deres teknologi, som er langt mer arealeffektiv enn tradisjonelle vindturbiner. Nærmere 80 prosent av delene som blir brukt til disse multiturbinene er produsert i Norge, og dermed et glimrende eksempel på hvordan utbyggingen også bidrar til å løfte frem norsk industri.

Stor takk til alle som inspirerte oss gjennom denne dagen. Elisabeth Sæther, som deltok i live-podcastsendingen til Fornybaren, Sille Grjotheim fra DNV, Geir Ramnefjell.

Vi ser frem til neste års konferanse!

Gikk du glipp av høstkonferansen? Her kan du se opptak.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?