logo

BI ansetter Arntzen de Besche-partner Odd-Harald B. Wasenden

Dr. juris Odd-Harald B. Wasenden trer inn i en deltidsstilling (20 %) som Adjunct Executive in Residence ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI. Wasenden vil fortsatt være partner i Arntzen de Besche og sentral i firmaets videre satsning innenfor fornybar energi.

Wasenden er en av landets ledende eksperter innen fornybar energi- og klimarett. Han har over 20 års erfaring fra advokatvirksomhet og akademisk arbeid innen disse feltene. I tillegg til doktoravhandlingen «Energimarkedsrett», som tar for seg reguleringen av markedsatferd i kraftmarkedet, har Wasenden publisert en rekke arbeider nasjonalt og internasjonalt. Som advokat har han bred erfaring som rådgiver i komplekse prosjekter i energibransjen.

Ved BI vil Wasenden særlig arbeide i tilknytning til programmet Executive Master of Management in Energy. Programmet er et samarbeid mellom BI og IFP School i Paris, og er særlig rettet mot å utvikle fremtidens ledere i energibransjen. «Jeg ser veldig frem til å samarbeide med det sterke fagmiljøet ved BI og ikke minst til å undervise og samarbeide med en gruppe ekstremt kompetente og spennende «studenter» på executive-nivået» sier Wasenden. «Jeg håper å kunne gi verdifulle bidrag innenfor et fagfelt som er inne i en veldig spennende omstilling. Samtidig er det ingen tvil om at denne koblingen vil ha verdi også den andre veien, ved at det gir en ekstra dimensjon til mitt arbeid som advokat og rådgiver for krevende aktører i energibransjen» tilføyer han.

Engasjementet av Wasenden er en del av et bredere, ikke-eksklusivt, samarbeid mellom BI og Arntzen de Besche. «BI og Institutt for rettsvitenskap og styring er av den grunnleggende oppfatningen at det er vanskelig å få til god juridisk undervisning og forskning uten en solid forankring i og forståelse av de problemstillingene som bransjen og det praktiske rettslivet møter og jobber med. Derfor ser vi veldig frem til å få Odd-Harald på laget og også til å samarbeide med Arntzen de Besche på øvrige områder» sier instituttleder, Professor Morten Kinander.

Prorektor for forskning ved BI, Professor Hilde C. Bjørnland, sier at «engasjementet av Odd-Harald Wasenden er et viktig ledd i BIs generelle flerfaglige satsing på energi og energiregulering, et felt i en voldsom utvikling. Odd-Harald representerer det beste av begge verdener; forskningskompetanse og praktisk erfaring på absolutt høyeste internasjonale nivå.»

Managing partner Håvard Sandnes i Arntzen de Besche er også entusiastisk til samarbeidet. «For det første er dette en veldig hyggelig anerkjennelse av vår og Odd-Haralds kompetanse innenfor en kompleks og krevende industri. Som firma ser vi også frem til et bredere samarbeid med BI, der vi kan styrke hverandre og ha gjensidig glede og nytte av kompetansen i begge organisasjonene» sier Sandnes.

Executive in Residence er en stilling som kan sammenlignes med å være Professor II, men kompetanse og arbeidsoppgaver er noe mer spisset mot næringslivet enn for ordinære Professor II-stillinger.

Wasenden trådte inn med virkning fra 15. mai.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?