logo

Finansregulatorisk

Aktørene i finansmarkedene må forholde seg til et regelverk som er omfattende, komplekst og i stadig endring. Vi har til enhver tid et betydelig volum av saker som er til behandling hos Finanstilsynet og Finansdepartementet. En slik kontinuerlig myndighetskontakt gjør oss til gode strategiske rådgivere for kundene våre i myndighetsprosesser.

Rådgivning fra våre advokater

Vårt team bistår norske og internasjonale klienter og alle virksomheter som Finanstilsynet fører tilsyn med, som blant annet banker, forsikringsforetak, verdipapirforetak, aif-forvaltere og forvaltningsselskaper for verdipapirfond.

Vi bistår blant annet med

  • konsesjonsprosesser
  • håndtering av tilsynssaker
  • transaksjoner
  • avtaleutforming
  • godkjennelse av kvalifiserte eiere
  • regelverksutforming
  • utredninger og betenkninger
  • legal opinions

Dette kan du forvente av oss

Vår advokatbistand er tuftet på solide juridiske kunnskaper, bransjeerfaring, kommersiell forståelse og innovasjon. Flere av våre advokater har erfaring fra finans- og verdipapirforetak og regulatoriske myndigheter, og er forfattere av sentral faglitteratur. Vi deltar også jevnlig som foredragsholdere i regi av universiteter, høyskoler og bransjeforeninger.

Vi er inne i mange tilgrensende områder, og da jobber vi tett med andre avdelinger internt knyttet til for eksempel M&A, kapitalmarkedstransaksjoner, finansiering, pensjon, eiendom og forsikring. Vi har en fremragende praksis innen EU-/EØS-rett og i komplekse saker hvor forståelsen av EU-retten er helt avgjørende for å råd innen finansregulatoriske forhold, samarbeider vi tett med våre eksperter på generell EU-rett.

Hos oss får du én hovedkontakt som du forholder deg til. Vi setter inn den advokaten som best kan hjelpe deg. Kort sagt: Hos oss får du alltid rett ekspert på rett oppdrag til rett tid.

Aktuelt

Se alle

10. mai 2021

Topprangert finansieringsmiljø i sterk utvikling

Kompetansemiljøet innenfor bank og finans i Arntzen de Besche opplever en sterk utvikling. De siste årene kan oppsummeres med fire nye partnere, en omsetningsvekst på 70 % fra 2017 til 2020, sementering av sin sterke posisjon hos banker og tilretteleggere, og videreutvikling av posisjonen hos låntakere. Kompetansemiljøet ble tidligere i april rangert i Tier 1 av det ledende ratingbyrået Legal 500. Fem av våre advokater ble rangert, og i denne artikkelen blir du litt mer kjent med de fem.
0/0

Hva har vi gjort

0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?